Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502001132016ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin üniversite yaşamına katılmalarını kolaylaştıran çeşitli bilimsel,kültürel,sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayarak "Üniversiteli Olma " bilincini ve duygusunu geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Fatma Okan
Öğrenme Çıktıları
1Üniversiteli olma bilincine sahip olma
2Öğrencilerin üniversite yaşamına daha kolay adapte olmalarını sağlayabilme
3Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olma
4Öğrencilerin üniversitenin hizmet birimlerinden daha iyi yararlanabilmelerini sağlayabilme
5Üniversitenin öğrencilere yönelik yönetmelik ve yönergesini bilme
6Öğrencilerin daha aktif,sosyal ve iletişim becerileri yüksek öğrenci olmalarına katkı sağlayabilme
7Öğrencilerin bir öğrenci kulübüne üye olarak, kendi ilgi duydukları bir alanda gelişmlerine katkıda bulunabilme
8Öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcılıklarını geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yüksekokulu ve Üniversitesi tarafından düzenlenen veya dersin sorumlusu tarafından Üniversite Yaşamına Giriş dersi kapsamında,üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgilendirme yapılması,Ege Üniversitesi yönetim ve hizmet birimlerinin(kütüphane,sağlık, kültür,gözlem evi vb) tanıtılması,öğrencilerin çeşitli bilimsel,kültürel,sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaya yönelik olarak ders dönemi boyunca uygun bulunan bilimsel toplantılardan en az ikisine katılması,öğrencilerin kampüs içinde ve dışında düzenlenen en az bir klasik müzik dinletisine,bir tiyatro oyununa,bir resim veya heykel sergisine veya müze gezisine katılması,öğrencilerin Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen en az bir etkinliğe katılması göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Öğrencileri ,ders ve dersin işleyişi hakkında bilgilendirmeYokYok
1Öğrencileri,öğrenci işleri hakkında bilgilendirmeYokYok
2Öğrencileri, Üniversitenin uluslararası ilişkileri-öğrenci değişimi programları hakkında bilgilendirmeYokYok
3Öğrencileri,Üniversitenin öğrenci yönetmelik ve yönergeleri konusunda bilgilendirmeYokYok
4Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
5Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
6Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
7Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
8Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
9Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
10Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
11Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
12Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
13Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
14Öğrenci- öğretim görevlisinin ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüşmesiYokYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ege Üniversitesi WEB Sitesinin izlenmesi ,üniversite içi etkinliklerin takibi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım5840
Alan Çalışması4832
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4             1 
ÖÇ5      1    1   
ÖÇ6      1        
ÖÇ7               
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr