Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502002052016ÇOCUKLARDA NÖROLOJİK GELİŞİMZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin santral ve periferik sinir sistemi ile kas hastalıklarını ve bu hastalıklarda klinik özellikler, epidemiyoloji, etiyopatogenez, fizyopatolojik mekanizmalar, tanısal yaklaşım, ayırıcı tanı, medikal ve cerrahi tedavi prensipleri, prognoz ve alınacak önlemler gibi konuları öğrenmeleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Neurology: Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, Prof. Dr. Nilgün Araç, Prof. Dr. Emre Kumral, Prof. Dr. Hatice Karasoy, Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu, Prof. Dr. Hadiye Şirin, Prof. Dr. Neşe Çelebisoy, Prof. Dr. Burhanettin Uludağ, Prof. Dr. Dilek Evyapan Akkuş, Prof. Dr. Nur Yüceyar, Prof. Dr. İbrahim Aydoğdu, Prof. Dr. Ahmet Gökçay, Assoc. Prof. Dr. Özgül Ekmekçi Özbay, Assoc. Prof. Dr. Figen Gökçay, Assoc. Prof. Dr. Fikret Bademkıran; Neurosurgery: Prof. Dr. Mehmet Zileli, Prof. Dr. İzzet Övül, Prof. Dr. Nurcan Özdamar, Prof. Dr. Nezih Oktar, Prof. Dr. Saffet Mutluer, Prof. Dr. Yusuf Erşahin, Prof. Dr. Kazım Öner, Prof. Dr. Sertaç İşlekel, Prof. Dr. Tayfun Dalbastı, Assoc. Prof. Dr. Taşkın Yurtseven, Prof. Dr. Sedat Çağlı; Radiodiagnostics: Prof. Dr. Cem Çallı, Assoc. Prof. Dr. Ömer Kitiş
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
İlk 4 yılın ders ve stajları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çocuk ve erişkinde nörolojik muayene, öykü alma ve klinik değerlendirme, Kranial nöropatiler, Bilinç bozukluğu, stupor ve koma, Acil nörolojik hastalıklar, Piramidal, ekstrapiramidal ve serebellar sistem hastalıkları, Primer ve sekonder baş ağrıları, SSS’nin dejeneratif, metabolik ve toksik bozuklukları, İskemik serebrovasküler hastalıklar, subaraknoid ve intraserebral kanamalar, Medulla spinalis, periferik sinir, kas sinir kavşağı ve kas hastalıkları, Kognitif bozukluklar ve demans, SSS‘de demiyelinizan hastalıklar, Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, Çocukluk ve erişkin yaş grubu epilepsileri, Çocukluk çağı diğer temel nörolojik hastalıklar, Nöroonkoloji, primer ve sekonder SSS tümörleri, SSS, spinal ve periferik sinir travması, cerrahi tedavisi, Serebrovasküler hastalıklarda cerrahi tedavi, Radiküler sendromlar ve cerrahi tedavileri, medulla spinalis cerrahisi, SSS’inde kongenital malformasyonlar ve pediatrik travmalar, Hidrosefali, kafa içi basınç artması sendromu ve epilepsi cerrahisi, Stereotaksik cerrahi ve ağrı cerrahisi, Nöroradyolojik ve diğer nörolojik tanı yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Marsden CD, “Neurology in Clinical Practice”,5th edition, Butterworth Heineman, (2008) Rowland LP. “Merritt’s Neurology”, 11th edition, Lippincott Williams& Wilkins, (2006)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr