Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502002062016ÇOCUK GELİŞİMİNDE KURAMLARZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gelişim ile ilgili temel kavramların, kuramların ve ilkelerin, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal- duygusal, ahlak, cinsel gelişiminin ve özbakım becerilerinin normal gelişim sürecinin kavranmasıdır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Pelin PİŞTAV-AKMEŞE
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar: gelişim, büyüme, olgunlaşma Gelişimin temel ilkeleri; doğum öncesi gelişim ve doğum öncesi gelişimi etkileyen etmenler Fiziksel gelişim, tanımı ve önemi; çocuklarda 0-12 yaş fiziksel gelişim özellikleri; ergenlik döneminin fiziksel ve fizyolojik özellikleri Bilişsel gelişim, tanımı ve önemi; bilişsel gelişimle ilgili kavramlar; dönemleri göre bilişsel gelişim özellikleri Dil gelişimi, tanımı ve önemi; dönemleri göre dil gelişim özellikleri; dil gelişimini etkileyen etmenler Sosyal-duygusal gelişim tanımı ve önemi; dönemleri göre sosyal-duygusal gelişim özellikleri Ahlak gelişimi, tanımı ve önemi; ahlaki gelişim süreci ve özellikleri Cinsel gelişim ve eğitim; cinsel gelişimle ilgili kavramlar; cinsel gelişimi etkileyen etmenler; cinsel gelişim süreci; cinsel eğitim; özbakım becerileri, özbakım becerilerinin gelişimi ve gelişimsel dönemlere göre özbakım becerileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Aral, Neriman ve DiğerleriÇocuk Gelişimi 1–2. I. Baskı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. (2000) 2. Arı, Ramazan., Gençdoğan, Başaran., Sarı, Hakan., Başaran, Ilgın., Yılmaz, Fedai. ve Şeker, Selim. (2002) 3. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Mikro Yayınevi. Bacanlı, Hasan. (2002). 4. Cüceloğlu, Doğan(1997) İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları . 7. Basım İstanbul: Remzi Kitapevi. 5. Gander, Mary J.; Gardiner, Harry W. (2001), Çocuk ve Ergen Gelişimi (Ed. Bekir Onur), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları Morgan, Clifford T. (1993),6. Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Binnur, Yeşilyaprak (Ed.) (2002). 7.Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Dönmezer, İbrahim. (2000).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr