Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502003052016ÖZEL EĞİTİME GİRİŞZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı özel (zihinsel engelli, otistik, down sendromlu DEBH v.s.) çocukların gelişimsel özelliklerini gözden geçirmek ve bu çocukların rehabilitasyon yöntemleri, davranış problemleri üzerinde durmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Mustafa ÖZEKES
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, konuşma engelliler, down sendromu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, zihinsel engelliler, fenülketenüri, enerosis, otizm, rett sendromu, asperger sendromu, frigal x sendromu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akçasın, M., Polat, S., Kerimoğlu, E. (1993) Otistik ve zeka özürlü çocukların demografik ve doğumla ilgili özellikler yönünden karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1,39-46. 2.Akkök,E.,Aşkar,P.,Karancı,A.N.(1992). Özürlü bir çocuğa sahip anne-babadaki stresin yordanması. Özel Eğitim Dergisi. 1,8-12. 3.Can, G. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Anadolu Üniversitesi, Eskisehir. 4..Çengelci,B., Özekes,M. Zihinsel Özürlülük ve Zihinsel Özürlülerde Problem Davranışların Ortadan Kaldırılması. Örs Matbaacılık ve Amb.Malz. Tic.Ltd.Şti.İzmir. 5.Enç,M.,Çağlar,D.,Özsoy,Y. (1981) Özel Eğitime Giriş,. A.Ü. Eğitim fakültesi Yayınları.No:95.Sevinç Matbaası,Ankara. 6.Ercan.S.E.;Aydın. C. (1999). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu .Gendaş A.Ş. :İstanbul. 7. Erdek,M. (2003). Kromozom Akrabalarım: Down Sendromu. Tezer Matbaası: İzmir. 8.Gardner, W.(2006)Behavior Modification in Mental Retardation: The Education and Rehabilitation of the Mentally Retarded Adolescent and Adult. Aldine Transaction A division of transaction Publishers. 9.Lovaas.,O.I.,(2005) Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Öğretme Rehberi: BEN Kitabı. Çev: Prof.Dr. Oya Sorias, Uzm. Psk. Arzu Gürkan, Uzm. Psk. Serap Tekinsav Sütçü, Yrd.Doç.Dr. Banu Çengelci, Uzm.Psk. Türkan Yılmaz Irmak.,Sistem Yayıncılık,İstanbul. 10.Whitman.L.T., (2004). The Development of Autism: A Self Regulatory Perspective.Jessica Kingsley Publishers. London and New york. 11.Yalaz, K. (1989) Erken tanı ve önemi: Pratikte kronik Nerolojik Sorunlar. 6. Çocuk Nörolojisi Eğitim Semineri. Ankara. 12. Zigler,E.; Hodapp ,R. M. (1986). Understanding Mental Retardation. Cambridge University Press. 13.Zigler,E.,Balla, D.,Hodap,P. (1984) On the definition and classification of mental retardation. American Journal of Mental Deficiency. 89 ,215-230. 14.Zulliger,H. (1998). Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi. Remzi Kitabevi.İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr