Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502003112016BİYOİSTATİSTİKZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin mezuniyet sonrası, eczacılık uygulama alanlarında temel istatistik nosyonunu kazanması, Eczacılık eğitimi ve sonrasında karşılaşacağı istatistiksel kavramlar konusunda öngörüde bulunabilme, ilaç firmalarının üretim, ruhsat ve klinik araştırmalar birimlerinde çalışabilecek bilgi kazanması hastane eczacılığında farmako ekonomi ve değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgi kazanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Dr. Ercüment KARASULU
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyoistatistikte Temel Kavramlar ve Tanımlamalar, Tanımlayıcı Örnek İstatistikleri, Olasılık Teorisi ve Şans Değişkenleri, Özel Olasılık Dağılışları, İstatistiksel Yorumlama, Değişkenler Arasındaki İlişkiler, Regresyon ve Korelasyon , Deneme Tasarımı ve Analizine Giriş, Parametrik Olmayan Testler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr