Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502003022016AİLE DANIŞMANLIĞIZorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; aile sistemi içerisindeki dengeyi kurabilmelerini, işlevsel bozulmalar durumunda ortak çözüm üretebilmelerini, danışmanlık yapabilmelerini ve tüm bunları ebelik hizmetleri çerçevesinde yansıtabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Hafize Öztürk CAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Ailenin tanımı ve aile sistemleri • Aile danışmanlığında terapötik süreç ve yaklaşım • Aile ortamı ve duygusal zeka • Eşler ve yakın akrabalar arasında iletişim, sorunlara ortak çözümler üretebilme • Ailede cinsel bozukluklar (Disparonia, vaginismus, erkekte cinsel fonksiyon bozuklukları) • Aile içi şiddet • Ailede psikososyal sorunlar • İdeal boşanma süreci ve boşanma sürecinde çocuklara yaklaşım • Hukuki boyutuyla aile (medeni kanunda aile ve aile mahkemeleri)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara, http://www.aileicisiddet.net/yayinlar/Aile-Ici-Siddetle-Mucadele-.pdf 2. Çocuk Ruh Sağlığı (Atalay Yörükoğlu-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) 3. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (Uz. Dr. Eyyüb Sabri Ercan, Prof. Dr. Cahide Aydın-Gendaş A.Ş.) 4. Duygusal Zeka (Daniel Goleman-Varlık Yayınları,1996) 5. Eğiticiler İçin Aile Planlaması Kurs Rehberi, H.Ü.Halk Sağlığı ABD., Johns Hopkins Uluslar Arası Üreme Sağlığı Eğitim Programı Ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,Ocak 2000, Ankara. 6. Etkili Anababa Eğitimi Aile İletişim Dili (Dr. Thomas Gordon, Sistem Yayıncılık,1996) 7. Etkili Anababa Eğitiminde Uygulamalar (Dr. Thomas Gordon, Sistem Yayıncılık, 1996) 8. İletişim Çatışmaları ve Empati ( Üstün Dökmen-Sistem Yayıncılık, 7. Basım, Nisan 1998) 9. Hasta Aile (H.E. Richter,Yaprak Yayınları, 1991) 10. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/eski_site/Pdf/kadinayonelikaileicisiddetlemucadeleulusaleylemplani.pdf 11. Kaygılı Çocuğa Yardım (Dr. Ronald M. Rapee, Dr. Susan H. Spence, Dr. Vanessa Cobham, Uzman Psikolog Ann Wignall-Arkadaş Yayınevi Ankara, 2003). 12. Öfke Dansı (Dr. Harriet G. Lerner-Varlık Yayınları, 1. Basım 1996) 13. Öztürk E. Türkiye’de Aile Şiddet ve Kadın Sığınma Evleri. Birey Yayıncılık, 2010, İstanbul. 14. Smart Moves- Why learning is not all in your head? (Carla Hannaford,Ph.D-Great River Books, Utah,2005) 15. Sorun Çözme Terapisi (Prof. Dr. Mehmet Eskin- HYB Yayıncılık,2009) 16. Stresle Başa Çıkma (Türk Psikologlar Derneği Yayınları:2 Ankara,1994-Olumlu bir yaklaşım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr