Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004022016ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI-IIZorunlu485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin somut sosyolojik olguları kavramsal ve kuramsal olarak açıklama ve tahlil etmelerini; sosyoloji bilgilerini ilişkilendirme yeteneği kazanmalarını amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Bekir BALKIZ
Öğrenme Çıktıları
1 Sosyolojik araştırmalar için temel olan kavramlaştırma ve kuramlaştırma yeteneği kazanma
2Sosyoloji içi kuramsal tartışmaları kavrayarak, sosyolojik düşünce üretme yeteneği kazanma
3Klasik ve çağdaş sosyoloji kuramları arasındaki bağı kavrama
4Disiplinler arası bir bakışla sosyoloji kuramlarını diğer sosyal bilim kuramlarıyla ilişkilendirme yeteneği kazanma
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Postmodernizm, Postyapısalcılık, Nietzsche, Foucault, Derrida, Deleuze
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Postmodernizm nedir?
22 Postmodernizmin Toplumsal temelleri
33 Postmodernizm ve Toplumsal değişim
44 Postmodernizmin Düşünsel temelleri
55 Nietzsche ve Postmodernizm
66 Sanatta Postmodernizm
77 Postmodernizmin Bilim ve Pozitivizm eleştirisi
88 Ara sınav
99 Postmodernizm ve Sosyal Bilimler
1010 Postmodernizm ve Eleştirel Teori
1111 Yapısalcılıktan Postyapısalcılığa
1212 Postyapısalcı Analiz Nedir?
1313 Foucault, Derrida ve Deleuze
1414 Postyapısalcılık ve Dil
1515 Genel bir değerlendirme
1616 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Steven Best/Douglas Kellner, Postmodern Teori, Ayrıntı Yayınları 2) John W.Murphy, Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Eti Yayınları 3) Madan Sarup, Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Ark Yayınları 4) Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler, İmge Yayınevi 5) Gilles Deleuze/Felix Guattari, Kapitalizm ve Şizofreni, Bağlam Yayınları 6) Alan Megill, Aşırılığın Peygamberleri, Bilim ve Sanat Yayınları 7) Kasım Küçükalp, Nietzsche ve Postmodernizm, Paradigma Yayınları 8) Gençay Şaylan, Postmodernizm, İmge Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)160
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr