Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708001052016GENEL PSİKOLOJİ-IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı öğrencilerin; insan davranışının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak psikoloji bilimindeki temel kavramları,ilkeleri ve kuramları tanımasıdır.Dersin sonunda öğrenciler psikolojik yapılar ve bireysel farklılıkların doğasını anlayacaklardır. Psikolojik deneyimler her bir öğrencinin gündelik yaşamında yer aldığı için, tartışmalara yer verilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Mediha Korkmaz
Öğrenme Çıktıları
1Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme.
2Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanılayabilme.
3Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme.
4Psikolojinin temel konuları ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrayabilme.
5Temel psikoloji konularını eleştirel ve analitik düşünme becerilerini uygulayabilme.
6Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını gündelik yaşam problemlerine uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Psikoloji bilimi ve kuramlar, bilimsel yöntemler, fizyoloji ve davranış, duyum ve algı, bilinç ve farklı bilinç durumları, öğrenme, bellek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
1Psikoloji biliminin tanımı ve içeriği Psikolojinin alt alanları Tarihsel gelişimi ve ekollerAnlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 1. bölüm sf. 3-7 ve 20-31)
2Psikolojide araştırma yöntemleri Psikolojide etik konularAnlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 1. bölüm sf. 7-17)
3Fizyoloji ve davranış Merkezi sinir sistemi Çevresel sinir sistemiAnlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 2. bölüm sf. 50-75)
4Genetik ve davranış İnsan davranış genetiği (zeka, şizofreni, kişilik özellikleri, saldırganlık vb.) Anlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 2. bölüm sf. 76-85)
5Duyusal süreçler ve özellikleri Duyusal eşikler Duyular(görme, acı/ağrı vb.)Anlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 3. bölüm sf. 93-97)
6Algı, algısal örgütleme Algısal değişmezlikler Uzaklık, derinlik algısı Algısal yanılsamalarAnlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 3. bölüm sf. 121-140)
7Bilinç ve kuramsal yaklaşımlar Uykunun aşamaları ve fizyolojisi RüyaAnlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 4. bölüm sf. 152-169)
8Bilinçte yapay değişmeler Madde kullanımı Psikoaktif ilaçlar (depresanlar, stimulanlar, halüsinojenler)Anlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 4. bölüm sf. 170-189)
9Ara sınav
10Öğrenme ve özellikleri Klasik koşullanma ve bileşenleri Edimsel koşullanma İnsanlarda klasik koşullanma ve davranış değişikliğiAnlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 5. bölüm sf. 198-210)
11Öğrenme Aralıklı pekiştirme Bilişsel öğrenmeAnlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 5. bölüm sf. 211-233)
12Bellek Duyusal kayıtlar Kısa süreli bellek (çalışan bellek)Anlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 6. bölüm sf. 246-256)
13Bellek Uzun süreli bellek (episodik-semantik bellek, örtük-açık bellek) Yeniden yapılandırılmış bellekAnlatım ve tartışma (Morris, psikolojiyi anlamak, 6. bölüm sf. 256-275)
14Yıl sonu değerlendirmesi ve genel tartışmaMakale raporu ve tartışma
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Morris, C.G.(1996). Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları Yardımcı Kitaplar: Cüceloğlu,D. (1991). İnsan ve Davranışı,Remzi Kitabevi, İstanbul. Morgan, C.T.(1995). Psikolojiye Giriş, Meteksan, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Soru-Yanıt14342
Rapor Hazırlama155
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11919
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1    433      
ÖÇ2    133      
ÖÇ3    124  2   
ÖÇ4    134      
ÖÇ5    134 3    
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr