Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708001092016GENEL FELSEFE-IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Felsefenin temel problemlerini ve alanlarını tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Serdar Tekin
Öğrenme Çıktıları
1Akılsal temellendirmenin ne olduğunu kavramak.
2 Felsefenin temel problemlerini ve alanlarını tanımak.
3Eleştirel analiz becerisini geliştirmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Felsefenin temel özellikleri. Felsefe, din ve bilim. Bilgi felsefesi (epistemoloji). Bilim felsefesi. Varlık felsefesi (ontoloji).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Akıl, akılsallık, akılsal temellendirme
3Felsefe, din ve bilim
4Sokrates'le tanışma: "Euthyphron" diyalogu
5Epistemoloji 1: Sağduyu, algı perdesi, şüphecilik
6Epistemoloji 2: Akılcılık ve deneycilik
7Epistemoloji 3: Kant ve bilginin sınırları
8Arasınav
9Bilim felsefesi 1: Bilimi bilimsel kılan nedir?
10Bilim felsefesi 2: Pozitivizm ve eleştirileri
11Bilim felsefesi 3: Doğa ve toplum bilimleri
12Ontoloji 1: Gerçeklik nedir?
13Ontoloji 2: Sokrates öncesi Yunan düşünürlerinde varlık sorunu
14Ontoloji 3: İdealizm ve materyalizm
15Ontoloji 4: Dualizm
16Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş Chris Horner & Emrys Westacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım16348
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr