Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708001102016GENEL FELSEFE-IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Felsefeyi ve rasyonel düşünceyi tanıtmak (To introduce the > philosophy and the Rational thinking)
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Serdar Tekin
Öğrenme Çıktıları
1Safsataya dayalı savlarla baş etme yollarını > öğretmek. > (to teach to cope with the fallacies)
2Felsefi metinleri kavrama > becerisini geliştirmek (to develop the skill of comprehending the > philosophical texs.)
33Öğretmek yanı sıra öğrenciye öğrendiklerinin > önemini > kavratmak. (To make the student comprehend the importance of the lessons.) >
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel olarak felsefe. Sağduyuya karşı rasyonalism. Düşünme modelleri. Enformel mantık hataları. Temel felsefi kavramlar. (Philosophy in general. Rationalism vs commonsense. Thinking patterns. Informal logical fallacies. Essential philosophical ideas.)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Düşünme modelleri (Thinking patterns)
2Filozof, bilim adamı, peygamber ve geri kalanlar (The philosopher, the scientist, the prophet and those who are not such)
3Safsatalara giriş. (Introduction to fallacies)
4Argumentum ad baculum (İngilizcesi aynıdır)
55-Argumentum ad misericordiam (İngilizcesi aynıdır)
6Argumentum ad hominem (İngilizcesi aynıdır)
7Argumentum ad lazarum (İngilizcesi aynıdır)
88-Argumentum ad verecudiam (İngilizcesi aynıdır)
9Arasınav
10Felaket tellallığı safsatası (slopery sloop)
11Yanlış dilemma (False dilemma)
12Ad hoc ergo propter hoc (İngilizcesi aynıdır)
13Rasyonel düşünce ve safsatalar (The fallacies and the rational thinking)
14Öğrenciler tarafından medyadan toplanan safsata örnekleri (Examples of sophistry collected by students from media)
15Ödevlerin değerlendirilmesi (Valuing the homeworks)
16final sınavı (Final exam)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş Chris Horner & Emrys Westacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
Okuma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr