Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708001112016BİLGİSAYARZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, Sosyoloji öğrencilerinin kullanıcı olarak bilgisayar teknolojisinden maksimum düzeyde yaralanabilmelerini, bilgi teknolojilerini sosyolojik çalışmalarda verimli bir şekilde kullanabilmelerini ve bilgisayar okuryazarlığını geliştirmelerini amaçlamaktadı
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Pelin Önder Erol
Öğrenme Çıktıları
1sosyolojik araştırmalarda bilgi teknolojilerinden yaralanabilmek
2sosyolojik bir çalışmada gereksinim duyulduğunda bir tablo ve grafik programını basit işlevler yazıp organize edebilecek, basit istatistikler yapabilecek bulguları grafiğe dönüştürebilecek ve çeşitli hesaplamaları yapabilecek düzeyde kullanabilme
3görsel malzemeye ya da delillerle sahip bir proje ya da makaleyi sunu haline getirebilecek düzeyde bir sunu tasarım programı kullanabilme
4bilgisayar ağlarını, Veritabanlarını ve İnternet kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilme
5dersle ilgili İngilizce terminolojiyi anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Öğrencilerden İngilizce yeterlilik, İngilizce okuyup yazabilme anlayabilme ve konuşabilme becerisi ve İngilizce hazırlık derslerinden başarılı olarak geçmiş olmaları beklenmektedir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin birinci dönem bilgisayar I dersini almış olmaları önerilmektedir. Öğrencilerin derste işlenen konuları ders sonrasında pratik etmeleri önerilmektedir
Dersin İçeriği
Dersin içeriği şu konuları kapsamaktadır: tablo ve grafik programlarına ilişkin temel bilgiler, Excel’de basit fonksiyon ve işlemler, hücreler, satırlar ve kolonlarla ilgili biçimlendirmeler, veri girme kopyalama taşıma ve seçme, herhangi bir veri üzerinde koşullara göre yapılabilecek uygulamalar: koşullu biçimlendirme ve veya, eğer mantıksal fonksiyonları, birden çok koşula göre eğer fonksiyonu yazma, İsim ve etiket oluşturma, tanımlama, filtre uygulama, özel yapıştır özelliğiyle yapılabilecek toplu çarpma bölme gibi işlemler, veri doğrulama, hedef arama, ve çözücü özellikleri, ortalama ve frekans gibi basit istatistiksel fonksiyonlar, alt toplamlar, senaryolar, dışarıdan veri alma, formül denetleme, veri çözümleme özellikleri, sunu tasarım yazılımına ilişkin genel bilgiler, sunu yaratma, slayt ekleme kopyalama, taşıma sıralama ve biçimlendirme, zamanlama ayarları, animasyonlar; görsel malzemelerle çalışma, İnternet teknolojisine ilişkin temel terminoloji, kısa internet ve bilgisayar ağları tarihçesi, ağ güvenliği ve kullanıcı güvenliğine ilişkin bilgiler, İnterneti verimli kullanabilmek için veritabanları ve internet tarayıcıların kullanımına ilişkin bilgiler, tablo grafik, sunu tasarımı programlarını ve internet ve bilgisayar ağlarını kullanırken karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Tablo ve grafik programlarına ilişkin temel bilgiler
1Excel’de basit fonksiyon ve işlemler, hücreler, satırlar ve kolonlarla ilgili biçimlendirmeler, veri girme kopyalama taşıma ve seçme
2Herhangi bir veri üzerinde koşullara göre yapılabilecek uygulamalar: koşullu biçimlendirme ve veya, eğer mantıksal fonksiyonları, birden çok koşula göre eğer fonksiyonu yazm
3İsim ve etiket oluşturma, tanımlama, filtre uygulama, özel yapıştır özelliğiyle yapılabilecek toplu çarpma bölme gibi işlemler
4Veri doğrulama, hedef arama, ve çözücü özelliklerinin tanıtılması
5ortalama ve frekans gibi basit istatistiksel fonksiyonları kullanma ve gerektiğinde düzenleme
6Alt toplamlar, senaryolar, dışarıdan veri alma, formül denetleme, veri çözümleme özelliklerinin anlatılması
7Ara sınav (Vize)
8Sunu tasarım yazılımına ilişkin genel bilgiler
9Sunu yaratma, slayt ekleme kopyalama, taşıma sıralama ve biçimlendirme
10Zamanlama ayarlarının kullanımı, animasyon özellikleri, metinler ve görsel malzemelerle çalışma
11İnternet teknolojisine ilişkin basit terminolojinin tanıtılması ve kısa internet ve bilgisayar ağları tarihçesi
12Ağ güvenliği ve kullanıcı güvenliğine ilişkin bilgiler
13İnterneti verimli kullanabilmek için veritabanları ve internet tarayıcıların kullanımına ilişkin bilgiler
14Tablo grafik sunu tasarımı programlarını ve internet ve bilgisayar ağlarını kullanırken karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri
15Yıl sonu sınavı (Final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
D. Downing., M. Covington M M Covington, C ACovington, Dictionary of Computer and Internet Terms, Barron's Educational Series 2009 E E. Brent, R E. Anderson, Computer applications in the social sciences Omer Akgobek, Temel Bilgi Teknolojileri, Beta Basim 2004. M. Yavas, S Eryilmaz, M. N. Alabay, Bilgisayar Teknolojileri Kullanimi, Detay Yayincilik, 2001 Omer Bagci, Bilgisayarin B’si, XP Versiyonu, Seckin Yayincilik, 2002 Ali Vefa Serce, Kim Korkar Bilgisayardan? Ileri Excel, Pusula Yayincilik, 1997 M.Ali Goksel, Huseyin Cakir, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanimi, Nobel Yay., 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Bireysel Çalışma15345
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr