Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708001142016SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, sosyal fenomenin araştırılmasındaki etik zorlukların farkında olarak, sosyal bilimlerin alanı, terminolojisi epistemolojisi ve metodolojisini kavrayabilmelerini ve insanla ilgili meseleler üzerinde analitik eleştirel düşünme becerisi geliştirmelerini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist. Prof. Göknur (Bostancı) Ege
Öğrenme Çıktıları
1sosyal bilimlerin meselelerini tanımak
2sosyal bilimlerin temel terminolojisi ve teorilerini kavrayabilmek
3sosyal bilimlerin metodolojisi ve araştırma teknikleri konusunda fikir sahibi olmak
4sosyal fenomenin araştırılmasındaki etik sorunların farkında olmak
5insanla ilgili meseleler üzerine eleştirel düşünme becerisi geliştirme
6dersle ilgili İngilizce terminolojiyi anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Öğrencilerden İngilizce yeterlilik, İngilizce okuyup yazabilme anlayabilme ve konuşabilme becerisi ve İngilizce hazırlık derslerinden başarılı olarak geçmiş olmaları beklenmektedir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin kendi fikirlerini geliştirmek, farklı yaklaşımlardan haberdar olmak ve konuyu daha iyi anlayabilmek için ders konularıyla ilgili okuma ve araştırma yapmaları önerilmektedir
Dersin İçeriği
Dersin içeriği şu konuları kapsamaktadır: sosyal olanı anlama, insanla ilişkili disiplinlerin sınıflandırılması ve tanımlanması, ve disiplinler arası ilişkiler, sosyal bilimlerin tarihsel gelişimi, doğa bilimleri ve insan bilimleri arasındaki farklar, sosyal bilimlerin prensipleri, sosyal bilimlerin terminolojisi: temel kavramları, sosyal bilimsel çalışma, sosyal bilimlerde epistemoloji ve metodoloji, pozitivizm ve sosyal bilimler, nedensellik ve determinizm, sosyal bilimlerde yöntem ve araştırma, insana ilişkin araştırma materyalini yorumlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyal olanı anlamak
2İnsanla ilişkili disiplinlerin sınıflandırılma ve tanımlanması ve disiplinler arası ilişkiler
3Sosyal bilimlerin tarihsel gelişimi
4Doğa bilimleri ve insan bilimleri arasındaki farklar
5Sosyal Bilimlerin prensipleri
6Sosyal bilimlerin terminolojisi: temel kavramları anlamak
7Sosyal bilimlerin terminolojisi: temel kavramları anlamak
8Ara sınav (Vize)
9Sosyal Bilimsel çalışma
10Sosyal bilimlerde epistemoloji ve metodoloji
11Pozitivizm ve Sosyal Bilimler
12Nedensellik ve Determinizm
13Sosyal bilimlerde yöntem ve araştırma
14Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma
15İnsana ilişkin araştırma materyalini yorumlama
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Malcolm Williams Science and social science: an introduction Routledge, 2000 M. Duverger, Introduction to social sciences, Allan & Unwin 1961 Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht Social science research methods Englewood Cliffs: Prentice-Hall, c1984. Martin Hollis The philosophy of social science an introduction, Cambridge University Press, 1994 Elgin F. Hunt Social science; an introduction to the study of society. Macmillan 1972 Jarvie Ian C., Zamora-Bonilla J., Philosophy of Social Science, Sage Publicattions, 2011 August Comte Introduction to positive philosophy, Translation: Frederick Ferré, Hackett Publishing, 1988
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr