Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002012016SOSYOLOJİ TARİHİ-IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışından itibaren geçirmiş olduğu aşamalar ile bu süreçte önde gelen düşünce akımları ve düşünürlerin görüşlerinin neler olduğunu öğrenmelerini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ahmet Talimciler
Öğrenme Çıktıları
1Sosyolojinin temel kuramlarının neler olduğunu öğrenme
2Sosyolojinin tarihsel süreç içerisinde hangi aşamalar kaydettiğini fark edebilme
3Sosyolojinin önde gelen temsilcilerinin kimler olduğunu ve bu düşünürlerin görüşlerinin neler olduğunu bilebilme
4Sosyolojiye ait kuramlar arasındaki farklılıkları fark edebilme
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyoloji öncesi Platon, İbn-i Haldun, Montesquieu-Aydınlanma Düşüncesi Hegel ve Saint Simon, Sosyolojinin kurucu babaları: Comte, Marx, Durkheim ve Weber, Simmel, Pareto, Amerikan sosyoloji geleneği: Parsons ve Merton
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyoloji öncesi yaklaşımlar: (Platon, İbn-i Haldun, Montesqueiu ve Aydınlanma Düşüncesi ) Platon
2İbn-i Haldun'un Toplum Felsefesi
3Montesqueiu ve Aydınlanma Düşüncesi
4Hegel ve Saint Simon
5Sosyolojinin Kurucu Babaları: Comte
6Spencer
7Sosyolojinin Kurucu Babaları: Marx
8Vize
9Sosyolojinin Kurucu Babaları: Durkheim
10Sosyolojinin Kurucu Babaları: Weber
11Simmel
12Pareto
13Amerikan Sosyoloji Geleneği
14Parsons
15Merton
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Martin Slattery-Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yay. 2) J.Turner,L.Beeghley&C.Powers-Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Sentez Yay. 3) Alex Callınıcos-Toplum Kuramı, İletişim Yay. 4)Alan Swingewood-Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Bilim ve Sanat Yay. 5)Raymond Aron-Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Bilge Yay. 6) Henri Lefebvre-Marx’ın Sosyolojisi, Birikim Yay. 7) Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Dost Yay. 8)Max Weber-Sosyoloji Yazıları, İletişim Yay. 9) Wright Mills-Toplumbilimsel Düşün, Kültür Bakanlığı Yay. 10) Levent Ünsaldı-Sosyoloji Tarihi, Pegem Akademi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ12  43    53 3
ÖÇ22  43    53 3
ÖÇ32  43    53 3
ÖÇ42  43    53 3
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr