Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002022016SOSYOLOJİ TARİHİ-IIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışından itibaren geçirmiş olduğu aşamalar ile bu süreçte önde gelen düşünce akımları ve düşünürlerin görüşlerinin neler olduğunu öğrenmelerini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ahmet Talimciler
Öğrenme Çıktıları
1Sosyolojinin temel kuramlarının neler olduğunu öğrenme
2Sosyolojinin tarihsel süreç içerisinde hangi aşamalar kaydettiğini fark edebilme
3Sosyolojinin önde gelen temsilcilerinin kimler olduğunu ve bu düşünürlerin görüşlerinin neler olduğunu bilebilme
4Sosyolojiye ait kuramlar arasındaki farklılıkları fark edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Veblen:Tüketim ve Aylaklık; Sorokin: Toplumsal Hareketlilik; Mills: Sosyolojik Tahayyül; Mead: Sembolik Etkileşim; Mannheim: İdeoloji ve Ütopya; Frankfurt Okulu; Goffman: Benliğin Sunumu; Bourdieu; Habitus; Giddens: Modernlik ve Sonuçları; Baumann: Akışkan Modernlik; Butler: Toplumsal Cinsiyet; Connell: Hegemonik Erkeklik; Türkiye'de Sosyolojinin ortaya çıkışı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Veblen: Tüketim ve Aylaklık
2Sorokin: Toplumsal Hareketlilik
3Mills: Sosyolojik Tahayyül
4Mead: :Sembolik Etkileşim
5Mannheim: İdeoloji ve Ütopya
6Frankfurt Okulu
7Goffman: Benliğin Sunumu
8Ara Sınav
9Bourdieu: Habitus
10Giddens: Modernlik ve Sonuçları
11Baumann: Akışkan Modernlik
12Butler: Toplumsal Cinsiyet
13Connell: Hegemonik Erkeklik
14Türkiye'de Sosyoloji Tarihi
15Türkiye'de Sosyoloji Tarihi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Sosyoloji Kuramları, G. Ritzer, De ki Yayınları 2) Bilim Olarak Sosyal Teori- R.Keat &J.Urry, İmge Kitabevi 3) Sosyoloji Kitabı-Ed. C.Thorpe, C.Yuill, Alfa Yayınları 4) Sosyoloji Başlangıç Okumaları, Ed. A. Giddens, Say Yayınları 5) Risk Toplumu, U. Beck, İthaki Yayınları 6) Modernite ve Holocaust, Z. Baumann, Sarmal Yayınevi 7) Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi- A.Swingewood, Bilim ve Sanat Yayınları 8) Modernliğin Sonuçları, A. Giddens, Ayrıntı Yayınları 9) Ayrım, P. Bourdieu, Heretik Yayınları 10) Aylak Sınıfın Teorisi, T. Veblen, Heretik Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ12  43    53 3
ÖÇ22  43    53 3
ÖÇ32  43    53 3
ÖÇ42  43    53 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr