Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002032016SOSYAL PSİKOLOJİ-IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı insanın sosyal düşünce ve davranışını açıklayan temel sosyal psikoloji kuramlarını ve sosyal davranışın anlaşılmasında kullanılan yöntemleri tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Mert Teközel
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2Sosyal psikolojide temel kuramsal yaklaşımları anlayabilme
3Sosyal psikoloji araştırmalarında etik konuların farkına varabilme
4Sosyal psikolojide araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme
5Sosyal konulara eleştirel ve analitik olarak bakabilme
6Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarının günlük yaşamdaki sosyal meselelerle bağını kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal psikoloji nedir? Sosyal algı ve atıf kuramları Sosyal psikolojide yöntem Sosyal etki Sosyal güç Konformite ve azınlık etkisi Kabul Otoriteye itaat Kolektif davranış ve bireylik yitimi Sosyal Karşılaştırma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin tanıtımıDers içeriğinin ve materyalinin tanıtılması
1Sosyal psikoloji nedir?Okuma Bilgin (2009) sf. 1-27) Kağıtçıbaşı (2008) sf. 21-41
2Sosyal algı ve atıf kuramlarıOkuma Bilgin (2009) sf. 281-301 Kağıtçıbaşı (2008) sf. 247-255
3Atıf yanlılıklarıOkuma Bilgin (2009) sf. 301-316 Kağıtçıbaşı (2008) sf. 255-261
4Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri (Gözlem ve ilişkisel yöntemler)Okuma Bilgin (2009) sf. 27-39)
5Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri (Deneysel yöntem ve araştırma etiği)Okuma Bilgin (2009) sf. 39-57)
6Sosyal etkiye giriş: Sosyal güçOkuma Bilgin (2009) sf. 121-129 Sakallı (2001) sf. 86-89
7Sosyal etki: Sosyal normların oluşumu, konformite ve azınlık etkisiOkuma Bilgin (2009) sf. 57-82) Sakallı (2001) sf. 32-50
8Sosyal etki: KabulOkuma Sakallı (2001) sf. 50-64 Bilgin (2009) sf. 115-120
9Sosyal etki: Otoriteye itaatOkuma Bilgin (2009) sf. 82-87) Sakallı (2001) sf. 64-86
10Ara sınav
11Kolektif davranışlar ve bireylik yitimiOkuma Bilgin (2009) sf. 90-107)
12Film gösterimi“Deney / Das Experiment” O. Hirschbiegel
13Zimbardo’nun tutukevi deneyinin tartışılmasıOkuma Dönmez (1994) sf. 29-44
14Sosyal KarşılaştırmaOkuma Bilgin (2009) sf. 261-281)
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Bilgin,N. (2009). (Ed.) Sosyal Psikolojiye. Ege Üniversitesi Yay. İzmir. Önerilen okumalar: Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yay. Sakallı, N. (2001). Sosyal etkiler: Kim kimi nasıl etkiler? Ankara: İmge Kitabevi Yay. Dönmez, A. (1994). Hitler isteseydi: Sosyal psikoloji yazıları. Ankara: Gündoğan yay. Aronson E, Wilson, T.D., Akert R.M. (2002). Social Psychology. Prentice Hall. NJ. Cialdini, R.B. (2001). İnsanları etkileme yolları. (Çev. A. Dönmez) Ankara: İmge Kitabevi Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1  544 3 44   
ÖÇ2   3     3   
ÖÇ32         33 
ÖÇ4  32         
ÖÇ5  54         
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr