Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002042016SOSYAL PSİKOLOJİ-IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı insanın sosyal düşünce ve davranışını açıklayan temel sosyal psikoloji kuramlarını tanıtmak, tutumların oluşumu değişiminin nasıl gerçekleştiğini tartışmak, kişilerarası çekimde etkili olan faktörleri, davranışın evrimsel temelini tartışmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. İ. Mert Teközel
Öğrenme Çıktıları
11. Sosyal psikolojide temel kuramsal yaklaşımları anlayabilme.
22. Sosyal konulara eleştirel ve analitik olarak bakabilme
33. Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarının günlük yaşamdaki sosyal meselelerle bağını kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal Biliş Evrimsel açıdan sosyal davranış (eşleşme ve romantik ilişkiler, kıskançlık, vb.) İşbirliği Kalıpyargılar, Önyargılar ve Ayrımcılık Sosyal psikolojide özel konular (toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçilik vb.) Tutumlar ve tutum değişimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımıDers içeriğinin ve materyalinin tanıtılması
2Sosyal BilişOkuma Aronson E, Wilson, T.D., Akert R.M. (2005) sf. 74-79
3Evrimsel açıdan sosyal davranışa giriş
4Evrimsel açıdan romantik ilişkiler
5Çekicilik ve çekicilikte cinsiyet farklılıkları
6Kıskançlık ve kıskançlıkta cinsiyet farklılıkları
7İşbirliği ve yardım etme davranışı
8Yardım etme davranışını açıklayan teorik yaklaşımlar
9Kalıpyargılar, Önyargılar ve AyrımcılıkOkuma (ders kitabı Bölüm 5 sf.183-225)
10Gruplararası düşmanlığı ve ayrımcılığı açıklayan kuramlarOkuma (ders kitabı Bölüm 5 sf.183-225)
11Ara sınav
12Sosyal psikolojide özel konular
13Tutumlar ve tutum değişimi
14Planlı davranış kuramı
15Sosyal psikolojide özel konular
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Bilgin,N. (2000). (Ed.) Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Üniversitesi Yay. İzmir. Önerilen okumalar: Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yay. Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji. (Çev. A. Dönmez) İmge Kitabevi Yay. Aronson E, Wilson, T.D., Akert R.M. (2005). Social Psychology. Prentice Hall. NJ.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr