Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002052016GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, gelişim psikolojisinde kullanılan temel kavramları, kuramları ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve insanın yaşam boyu gelişim (örn: doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri) sürecinde yaşadığı fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim alanları hakkında bilgi sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Aysun Doğan
Öğrenme Çıktıları
1Gelişim psikolojisi alanındaki temel kavram ve kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
2İnsan gelişimi ile ilgili araştırmalar ve uygulamalı alanlarda etik konuların önemini anlayabilme
3Gelişim psikoloji araştırma yöntemlerini kavrayabilme
4İnsanın fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim sürecindeki özelliklerini tanımlayabilme
5İnsan gelişimindeki bireysel farklılıkları anlayabilme
6İnsan gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin etkilerini açıklayabilme
7Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme
8Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gelişim psikolojisi kuramları, araştırma yöntemleri, doğum öncesi-bebeklik-çocukluk dönemlerinde fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Gelişim psikolojisi dönemleri Gelişim psikolojisinde temel konular Etik ilkeler Okuma (1. bölüm sf. 5-26)
3Gelişim psikolojisi kuramları Okuma (2. bölüm sf. 35-66)
4Gelişim psikolojisi kuramları Okuma (2. bölüm sf. 35-66)
5Araştırma yöntemleri Okuma (2. bölüm sf. 35-66)
6Biyolojik gelişim Okuma (3. bölüm sf. 71-96)
7Doğum öncesi dönemde gelişim Okuma (4. bölüm sf. 99-126)
8Ara sınav
9Doğum öncesi dönemde gelişim Okuma (4. bölüm sf. 99-126)
10Bebeklik döneminde fiziksel ve motor gelişim Okuma (6. bölüm sf. 153-188)
11Bebeklik döneminde bilişsel gelişim ve dil gelişimi Okuma (7. bölüm sf. 191-216)
12Bebeklik döneminde sosyal gelişim (bağlanma) Okuma (8. bölüm sf. 219-244)
13Erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim Okuma (9. bölüm sf. 249-270)
14Erken çocukluk döneminde bilişsel gelişim Okuma (10. bölüm sf. 273-306)
15Erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal gelişim Okuma (11. bölüm sf. 309-352)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Santrock, J. W. (2003). Children, 7th Ed. Boston: McGraw Hill. Yardımcı Kitaplar: Cole, M. & Cole, S. R. (1996). The development of children, 3rd Ed. New York: W. H. Freeman and Company. Berk, L. E. (1994). Infants and Children: Prenatal through Early Education. Boston: Allyn & Bacon. Smith, P. K., Cowie, H. & Blades, M. (2003). Understanding Children’s Development, 4th Ed. Oxford: Blackwell Publishing. Boyd, D. & Bee, H. (2005). Life span development, 4th Ed. Boston: Pearson.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr