Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002062016GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini tanıtmak ve gelişim kuramlarını anlamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ass. Prof. Türkan Yılmaz Irmak
Öğrenme Çıktıları
11. Gelişim psikolojisi kuramlarını anlayabilme.
22. Gelişim psikolojisi kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme.
33. İnsan yaşamındaki değişimleri kavrayabilme.
44. Gelişim dönemlerini tanıyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çocukluk tarihi, dil gelişimi, bağlanma, ergenlik, arkadaş ilişkileri, saldırgan ve prososyal davranışlar, yetişkinlik ve yaşlılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş Ders içeriğinin tanıtılması
2Bebeklikte gelişim Bee, ve Boyd, (2009). 3. Böl. (S:147-192)
3Bağlanma Bee, ve Boyd, (2009). 11. Böl. (S:591-618)
4Okulöncesi dönem Arkadaş ilişkileri Bee, ve Boyd, (2009). 11. Böl. (S:619-635)
5Ana Baba tutumları Bee, ve Boyd, (2009). 13. Böl. (S:700-740)
6Kimlik Gelişimi Benlik gelişimi Bee, ve Boyd, (2009). 10. Böl. (S:539-586)
7Zeka Bee, ve Boyd, (2009). 7. Böl. (S:373-423)
8SINAV
9Saldırgan ve diğerkam davranışlar Bee, ve Boyd, (2009). 11. Böl. (S:636-645)
10Ergenlik. Gander ; ve Gardiner, (1993).5. Böl. (s: 402-430)
11Yetişkinlik Onur, B. (1997). (s:163-254)
12Yaşlılık Onur, B. (1997) (s: .255-322)
13Atipik Çocuklar Bee, ve Boyd, (2009). 15. Böl. (S:807-857)
14Çocuk istismarı ve ihmali Kozcu, Ş. (1989).
15DayanıklılıkBee, ve Boyd, (2009).
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bee, H. ve Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. İstanbul: Kaknüs yayınları. Miller, P.H. (2008). Gelişim psikolojisi Kuramları. Ankara: İmge Kitabevi. Gander ; M.J. ve Gardiner, H.W. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Ankara: İmge Kitabevi . Onur, B. (1997). Gelişim Psikolojisi Yetişkinlik Yaşlılık Ölüm. Ankara: İmge Kitabevi. Kozcu, Ş. (1989). Çocuk istismarı ve ihmali. Ege Üniversitesi. Psikoloji Seminer, 6/7, 63-76.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr