Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002092016ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sosyal bilimsel araştırmaların yöntemsel ilkelerini ve bu alanda yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerinin temel özelliklerini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Engin Önen
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal bilimsel araştırmaların yöntemsel ilkelerini ve bu alanda yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerinin temel özelliklerini öğretmek
2Sosyolojik araştırmaların yöntemsel ilkelerinden haberdar olma
3Sosyal araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
4Araştırma tasarlama becerisini geliştirme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal Bilimlerde araştırma yapmak için gerekli bilimsel teknikler içeriği oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriği ve amacı
2Sosyal bilimlerin ortaya çıkışı
3Bilimsel yöntem ve araştırma kavramları
4Doğa bilimleri ile sosyal bilimler
5Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin metodolojik karşılaştırması
6Sosyal bilimlerde objektiflik sorunu
7Yöntem, teknik ve yaklaşım kavramları
8Ara sınav
9Araştırma tasarımı
10Araştırma evreleri
11Sosyal bilimlerde nicel ve nitel araştırma teknikleri
12Sosyal bilimlerde gözlem
13Gözlem türleri
14Nitel ve nicel görüşme teknikleri I
15Değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gökçe, B. (1988), Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınları Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi Bilgin, N. (2000), İçerik Analizi, İzmir: E. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 109 Giddens, A. (2005), Sosyoloji, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Proje Hazırlama11616
Proje Sunma133
Bireysel Çalışma31545
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma41040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr