Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002102016ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-IIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyal bilimsel araştırmaların yöntemsel ilkelerini ve bu alanda yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerinin temel özelliklerini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Engin Önen
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal bilimsel araştırmaların yöntemsel ilkelerini ve bu alanda yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerinin temel özelliklerini öğretmek
2Sosyolojik araştırmaların yöntemsel ilkelerinden haberdar olma
3Sosyal araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
4Araştırma tasarlama becerisini geliştirme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal bilimlerde ileri araştırma teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriği ve amacı
2Anket tekniği ve türleri I
3Anket tekniği ve türleri II
4Anket ve görüşme tekniği arasındaki farklar
5Nicel araştırmalarda soru türleri
6Soru hazırlama kuralları
7Nicel ve nitel araştırmaların yöntemsel üstünlükleri ve zafiyetleri I
8Ara sınav
9Nicel ve nitel araştırmaların yöntemsel üstünlükleri ve zafiyetleri II
10Örneklem ve tam sayım
11Örneklem türleri I
12Güvenirlilik ve geçerlilik
13Sosyal bilim araştırmalarında güven sınırları ve hata payları
14Veri analizi ve tablo yorumları
15Değerlendirme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gökçe, B. (1988), Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınları Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi Bilgin, N. (2000), İçerik Analizi, İzmir: E. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 109 Giddens, A. (2005), Sosyoloji, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Proje Hazırlama21632
Proje Sunma133
Bireysel Çalışma31545
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr