Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002132016AİLE SOSYOLOJİSİ Zorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin grup ve kurum olarak aileyi ve zaman içinde değişimini kavramasını, aile türlerinin sınıflamasını yaparken ölçütleri belirlemesini, ailenin geleceği ile ilgili öngörülerde bulunabilmesini, ailenin çözümlemesini yapabilmek için gerekli kavramsal çerçeveyi veya kuramı seçebileceğine karar vermesini, aile ile ilgili alan çalışmalarında kullanılabilecek klasik ve yeni araştırma tekniklerini kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Pelin Önder Erol
Öğrenme Çıktıları
1Aile ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2Tarihsel ve toplumsal boyutları göz önüne alarak aile türlerini sınıflayabilme
3 Aile kurumunun bürokratik örgütlerle olan ilişkilerini açıklayabilme
4Aile ile ilgili alan çalışmalarında elde edilen verileri yerleştireceği uygun kuramsal çerçeveyi seçebilme
5Aileyi belirli bir kurama uygun olarak çözümleyebilme
6Alan çalışması yaparak aile ve toplum ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları çöze bilme
7Verili bir ailenin işlevlerini toplumsal yapıya uyarlıya bilme
8Küresel dünyada grup ve kurum olarak ailenin yerini tasarlaya bilme
9Türkiye’de aile kurumunun toplum yapısı içindeki yerini değerlendire bilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini ailenin tanımı, türler, aile ve bürokratik kuruluşlarla ilişkileri, ailenin geleceği ile ilgili konular, aileyle ilgili teorik yaklaşımlar oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Ailenin tanımı ve çeşitli görünümleri
1Aile türleri
2Devam ediyor
3Ailenin işlevleri
4Aile ve bürokratik örgütler arasındaki ilişkiler
5Ailenin geleceği ile ilgili görüşler
6Devam ediyor
7Ara sınav
8Aile ile ilgili kavramsal çerçeveler
9Devam ediyor
10Aile çözümlemeleriyle ilgili kuramlar
11Devam ediyor
12Aile içi denge ve istikrar
13Aile içi çatışmalar
14Kuzey Amerika’da yeni aile araştırmaları
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kongar, Emre (1982), Kentsel Aile, İzmir: Sosyal Bilimler Derneği Yayınları Sayın,Önal (1990) Aile Sosyolojisi, İzmir: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi yayınları,No:57 Timur, Serim (1972), Türkiye’de Aile Yapısı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yardımcı Kaynaklar: Cooper,David, (1978), Mort de la famille,Paris, Editions duSeuil Kellerhals, Jean, P.Y. Troutot ve E. Lazega (1984), Mıcrosociologie de la Famille, Paris: Presses Universitaires de France Segalen, Martine, (2000), Socilogie de la Famille, Paris: Armand Colin
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama199
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12727
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr