Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002112016İSTATİSTİKZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı sosyal bilim ve sosyoloji çalışmalarında istatistik kullanımına ilişkin temel becerileri kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. EBRU ÇETİN
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal bilimlerde istatistiksel modellemelere karar verebilmek
2Uygulamalı sosyolojik çalışmalarda istatistik kullanabilmek
3Sosyal bilim çalışmalarındaki verileri ve bulguları istatistik bilgisiyle yorumlayabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstatistikte temel kavram ve yaklaşımlar, istatistiksel araştırma ve bir araştırmanın içeriği, örnekler ve yığın, değişkenlerin ölçülmesi gibi sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel yöntemler ağırlıklı olarak öğrenciye sunulmaktadır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İstatistiğin temel tanımları,istatistik ve tarihçesi
2Sosyal Bilim araştırmaları ve İstatistik
3İstatistiğin temel kavramları
4İstatistiğin temel kavramları
5Merkezi eğilim ölçüleri (Aritmetik ortalama, Ortanca...
6Merkezi eğilim ölçüleri (Aritmetik ortalama, Ortanca...
7Değişkenlik Ölçüleri (Ranj, Standart sapma, normal dağılım kavramı vb)
8Arasınav (Vize)
9Değişkenlik Ölçüleri (Ranj, Standart sapma, normal dağılım kavramı vb)
10Korelasyon Analizi
11Korelasyon Analizi
12Örnek Çalışmaların incelenmesi
13Örnek Çalışmaların incelenmesi
14Regrasyon Analizi
15Örnek Çalışmaların incelenmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-İçli Tülin (1987) Sosyal Bilimlerde İstatistik, H.Ü. Basımevi, Beytepe, Ankara -Çakır Filiz (2000) Sosyal Bilimlerde İstatistik, Alfa Yayınları, İstanbul. -Arıcı Hüsnü (2004) İstatistik, Yöntemler ve Uygulamalar, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr