Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002152016GENEL EKONOMİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,ekonomi biliminin gelişimi,temel kavramları,teorik yaklaşımlar ve onun diğer bilim dallarıyla ilişkisi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Engin Önen
Öğrenme Çıktıları
1Mal ve hizmetlerin seçimi,üretimi,dağıtımı ve tüketimi ile ilgili bireysel ve sosyal aktiviteleri analiz edebilme
2Küresel ekonomi bağlamında önemli ekonomik olayları açıklama
3Ekonominin temel kavramları ve çalışma alanları ile ilgili bilgi sahibi olma
4Sosyal sistemlerin belirlenmesinde ekonomik sistemin rolünü anlama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonominin gelişimi,Temel kavramları,Teorik yaklaşımlar ve dünyadaki küresel ekonomik koşulların genel özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders konusunda genel bilgi
2Ekonomi biliminin gelişimi
3Ekonomik aktörler
4İlkeler ve kavramlar, Mal ve hizmetler
5İhtiyaç,Fayda ve Değer
6Üretim ve üretim faktörleri
7Marjinal kavramı,Gelir ve gelir dağılımı teorisi
8Ara sınav
9Tüketim,tüketici davranışı
10Tüketici talebi,Piyasa talebi
11Üretim ve üretim maliyetleri
12Para,paranın evrimi ve işlevleri
13Enflasyon,deflasyon ve stagflasyon
14Milli gelir,İstihdam ve İssizlik
15Büyüme, büyüme modelleri
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erinç Yeldan,The Ecomonics of Growth and Distribution,Efil Yay.e.t.c.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr