Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002142016ANTROPOLOJİZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,Antropolojinin meseleleri,dalları,gelişim koşulları ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi konularında öğrencileri bilgilendirmektir.Ayrıca, antropolojini önemi konusunda farkındalık yaratmadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dilek Yeşiltuna
Öğrenme Çıktıları
1Antropolojinin önemi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi konusunda bilgi sahibi olma
2Farklı kültürlerdeki insan davranışlarını etkileyen faktörleri saptama ve insan davranış, tutum ve değerlerini anlama
3 Antropolojideki farklı kuramsal yaklaşımlar temelinde sosyal meseleleri analiz etme
4Antropolojide ve diğer bilimsel çalışmalarda etik davranış konusunda farkındalığın gelişmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Antropolojinin gelişimi ve onun sosyal koşulları Antropolojinin alanı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi Antropolojide araştırma yöntemleri Kültür,ırk,ekonomi,dil,iletişim,akrabalık ve evlilik Antropolojide teorik yaklaşımlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders hakkında genel bilgi
2Antropolojinin gelişimi ve gelişim koşulları
3Antropoloji ve sosyal bilimler
4Antropolojinin kapsamı ve dalları
5Antropolojide araştırma yöntemleri
6Fizik antropoloji ve ırk
7Kültürel antropoloji ve kültür
8Ara sınav
9Antropolojide temel kuramlar
10Antropolojide temel kuramlar
11Dil ve iletişim
12Kültür ve kişilik
13Ekonomik davranış ve ekonomik sistemler
14Toplumsal cinsiyet,evlilik ve aile
15Akrabalık ve soy
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nephan Saran,Antropoloji,Inkilap yay. Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür,Remzi yay. Calvin Wells,İnsan ve Dünyası, Remzi yay. W.A.Havilland,Kültürel antropoloji,Kaktüs yay. C.P.Kottak,Antropoloji, Ütopya yay. G.Childe, Kendini Yaratan insan,Varlık yay. B.Malinowski,İnsan ve Kültür,V yay…etc
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama188
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr