Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002122016İSTATİSTİK UYGULAMALARIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu ders, sosyoloji öğrencilerinin bir alan araştırması verisi üzerinde istatistiksel analizler yapabilmelerini, istatistiksel analiz sonuçlarını doğru okuyarak yorumlayabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Göknur (Bostancı) Ege
Öğrenme Çıktıları
1sosyal bilimsel araştırmalarda kullanılan istatistiksel analizlerin temellerini bilmek
2değişken, evren ve örneklem türleri, ölçek ve veri tipleri gibi temel sınıflandırmaları bilmek
3hangi araştırma verisi için hangi analizlerin kullanılabileceğini analiz edebilmek
4veri girişi ve analizi konusunda bir istatistik uygulama yazılımını kullanabilmek
5istatistiksel analiz sonuçlarını, tablo ve grafikleri doğru okuyup yorumlayabilmek
6dersle ilgili İngilizce terminolojiyi anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Öğrencilerden İngilizce yeterlilik, İngilizce okuyup yazabilme anlayabilme ve konuşabilme becerisi ve İngilizce hazırlık derslerinden başarılı olarak geçmiş olmaları beklenmektedir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin birinci dönem İstatistik dersini almış olmaları önerilmektedir. Öğrencilerin derste işlenen konuları ders sonrasında pratik etmeleri ve kendi fikirlerini geliştirmek, farklı yaklaşımlardan haberdar olmak ve konuyu daha iyi anlayabilmek için ders konularıyla ilgili okuma ve araştırma yapmaları önerilmektedir.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği şu konuları kapsamaktadır: uygulamalı istatistiğe giriş, temel kavramlar, uygulamalı istatistik tarihinde önemli etkisi olan istatistikçiler ve teoriler, olasılık kuramı, evren ve örneklem türleri: sonlu ve sonsuz evrenler, örneklemde rastlantısallık: tesadüfî olan ve olmayan örneklemeler Merkez limit teoremi, örneklemde temsil edilebilirlik ve yansızlık örneklem büyüklüğünün hesaplanması, küçük örneklem teknikleri, değişken türleri (sürekli/süreksiz, nitel/nicel, bağımlı/bağımsız) ölçek ve veri türleri: (nominal, ordinal interval, oranlı), anlamlılık, güvenirlik ve hata payı, evrenin parametreleri, örneklerle normal Dağılım, standart sapma, ortalama ortanca, varyans, örneklerle korelasyon, regresyon, çoklu regresyon, örneklerle annova ve çift yönlü annova, örneklerle çapraz tablo ve Ki kare testi, SPSS programında veri girişi, değişkenlerin ve değerlerin tanımlanması, Kayıp değer, recode ve ağırlıklandırma, istatistiksel analizlerle ilgili uygulamalı örnekler, analiz sonuçlarını okumak anlamak ve değerlendirmek, (frekans tablosunda, sayı, yüzde, geçerli yüzde, kümülatif yüzde çapraz tabloda sayı, satır kolon ve toplam yüzdeler..vb)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uygulamalı istatistiğe giriş, temel kavramlar
2Uygulamalı istatistik tarihinde önemli etkisi olan istatistikçilerin ve teorileri tanıtılması. olasılık kuramı
3Evren ve örneklem türleri: sonlu ve sonsuz evrenler, örneklemde rastlantısallık: tesadüfî olan ve olmayan örneklemeler Merkez limit teoremi
4Örneklemde temsil edilebilirlik ve yansızlık örneklem büyüklüğünün hesaplanması, küçük örneklem teknikleri
5Değişken türleri (sürekli/süreksiz, nitel/nicel, bağımlı/bağımsız) ölçek ve veri türleri: (nominal, ordinal interval, oranlı
6Anlamlılık, güvenirlik ve hata payı
7Evrenin parametreleri, örneklerle normal Dağılım, standart sapma, ortalama ortanca, varyans
8Ara sınav (Vize)
9Örneklerle korelasyon, regresyon, çoklu regresyon
10Örneklerle annova ve çift yönlü annova
11Örneklerle çapraz tablo ve Ki kare testi
12SPSS programında veri girişi, değişkenlerin ve değerlerin tanımlanması
13Kayıp değer, recode ve ağırlıklandırma
14İstatistiksel analizlerle ilgili uygulamalı örnekler
15Analiz sonuçlarını okumak anlamak ve değerlendirmek, (frekans tablosunda, sayı, yüzde, geçerli yüzde, kümülatif yüzde çapraz tabloda sayı, satır kolon ve toplam yüzdeler..vb)
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R. Mark, Sirkin Statistics for the Social Sciences, Sage Publications, 2006 Keith F. Punch, Introduction to Social Research, Sage Publicat,ons 2005. Ozkan Unver , Hamza Gamgam, Uygulamali Istatistiksel yontemler, Siyasal Kitabevi 1996 Daniel B Wright, Understanding Statistics: An Introduction for the Social Sciences, Sage Publications, 1996 Armağan İbrahim, the mathematical Approaches in the social Sciences, in “Seminar on Approaches and Methods in Social Science Research in turkey, eds: Seyfi Karabaş, Yaşar Yeşilçay, METV, 1972 Darrel Huff, How to lie with statistics, Penguin, 1991 Eric L. Einspruch, An Introductory Guide to SPSS® for Windows, Sage Publications, 2005. Seref Kalayci (Ed) SPSS Uygulamali Cok Degiskenli Istatistik Teknikleri, Asil Yayin 2005. Yahsi Yazicioglu, Samiye Erdogan, SPSS Uygulamali bilimsel Arastirma yontemleri, Detay Yayincilik, 2004 Burhan Cil, Istatistik, Detay Yayincilik, 2005. Fazil Guler, Temel Istatistik, Beta yayim, 2007 Fazil Guler, Istatistik Metodlari ve Uygulamalari, Beta Basim, 2005 Semsettin Bagirkan, Istatistiksel Analiz, Bilim Teknik Yayinevi, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Soru-Yanıt15115
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)99
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr