Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002162016KENT SOSYOLOJİSİZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kent sosyolojiyle ilgili temel kavramları, olgular hakkında bilgi sahibi olmak ve Sosyolojik kent teorileri hakkında bilgi sahibi olmak,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Bekir Balkız
Öğrenme Çıktıları
1kentleşme ve kentlileşme kavramlarının sosyolojik içerik analizleri
2kentleşme ve kentlileşme kavramlarının sosyolojik içerik analizleri
3günümüz kentlerinin endüstri öncesi ve ilk kentsel yerleşim birimlerinden farklılaşması ve nedenleri
4günümüz kentlerinin endüstri öncesi ve ilk kentsel yerleşim birimlerinden farklılaşması ve nedenleri
5kentleşme sürecinde kır-kent ayrımı
6kent kültürü ve kentlilik bilinci
7kentle bütünleşmede ekonomik entegrasyon
8
9
10vize sınavı
11
12
13
14
15
16
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Postmodernizm ve Kent, Kent ve Mekan, Kentsel Dönüşüm, Kent ve Çevre sorunları, Kent ve Ekoloji, Avrupa’da ve Amerika’da Kentleşme Kuramları, Kent Ekolojisine Göre Kentleşme Biçimleri, Son dönem Kuramları,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Hafta. Kentleşme ve kentlileşme kavramlarının sosyolojik içerik analizleri
1Hafta. Günümüz kentlerinin endüstri öncesi ve ilk kentsel yerleşim birimlerinden farklılaşması ve nedenleri
2Hafta Kentleşme sürecinde kır-kent ikileminin özelliklerini tanımlama,
3Hafta Kent kültürü ve kentlilik bilinci,
4Hafta Kentle bütünleşmede ekonomik entegrasyon
5Hafta. Kentsel iş pazarı ve kente yeni gelenlerin sosyal ekonomik ve kültürel özellikleri
6Hafta. Kent ve gecekondulaşma ve ilişkileri
7Hafta. VİZE SINAVI
8Hafta Gecekondu nüfusun kentle bütünleşme sorunları
9Hafta Öğrenci seminer sunumları
10Hafta Öğrenci seminer sunumları
11Hafta. Kent ve kentsel şiddet
12Hafta Kentte çocuk ve çocuk istismarı
13Hafta Çalışma yaşamına girişte kentin sosyal ekonomik ve demografik özellikleri
14Hafta Kent kültürü ve boş zaman değerlendirme eğilimleri
15Hafta Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Ida Susser (Edit), (2002). The Castells reader on cities and social theory, Blacwell publihs.USA&UK -“Kentle Bütünleşmenin Bir Yolu: Gecekondulaşma” E.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1, İzmir, 1987 -C.G.Pickvance(ed.);”Urban Sociology:Critical Essays” Tavistock Publications,1976. -“Kent Kültürü ve Boş Zaman Değerlendirme” I.Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri, 3-5 Kasım 1993, İzmir, Sosyoloji Derneği Yayınları III, Cilt:2, Ankara 1994, s.385. -“Türkiye’de Kentleşme ve İşgücünün Değişen Nitelikleri”, (Urbanization And Changing Of Manpower in Turkey) Sosyoloji Dergisi, E.Ü. Ed.Fak. Yay. No.4, s.59-72. -“Globalleşen Dünya’da Kent Kültürü’nün Önemi” Demokrasi kültürü ve globalleşme, I. Ulusal kültür kongresi 3-5 Kasım 1997, İzmir Kültür Sanat ve eğitim Vakfı Yayını, İzmir, 1998 - Kentleşme ve Göç,ed.İhsan Sezal, Sosyolojiye Giriş,Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, Ekim 2002,ss.403-446 - The Effects of Rapid Urbanization In a Turkish City, İzmir – Karşıyaka ; Coastal Zone Management In The Mediterranean Regions, Editors: D. Camarda, L.Grassini ,OPTIONS Mediterranean Seminars
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14 4 4 4 4 444
ÖÇ2  4444 4 4 4 
ÖÇ3 34 3 4      
ÖÇ44     4  4   
ÖÇ55  4  4  4 4 
ÖÇ6 5 4 4 4 4 4 
ÖÇ7  4 3  3  3  
ÖÇ83  4 3  3 4 3
ÖÇ9 24444       
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr