Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003092016ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Modern politika felsefesinin başlıca karakteristiklerini ve figürlerini tanımak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Solmaz Zelyüt
Öğrenme Çıktıları
1Modern politika felsefesinin başlıca kavramlarını ve problemlerini tanıyabilme.
2Modern politika felsefesi ile kadim politika felsefesi arasındaki farkları anlayabilme.
3Modern politika felsefesindeki problemler ile çağdaş politik problemler arasındaki ilişkiyi tesbit edebilme.
4Politik ve ahlaki hassasiyet edinme.
5Politik olana dair farklı yaklaşımları değerlendirebilme.
6Görüşlerini açık ve seçik bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Machiavelli, Hobbes, Locke ve Rousseau,Montesquieu, Diderot ve Voltaire'in politika felsefeleri. Doğal hukuk öğretisi. Haklar. Özgürlükler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel bakış: Modern politika felsefesine giriş, modern politik düşüncenin temelleri Ders içeriğinin tartışılması.
2Machiavelli’nin politik ve ethik düşüncesi Ders içeriğinin tartışılması.
3Machiavelli’nin Prens’inin seminer olarak sunumu seminer
4Hobbes’un politika felsefesiDers içeriğinin tartışılması.
5Hobbes’un politika felsefesi Ders içeriğinin tartışılması.
6Hobbes’un politika felsefesi Ders içeriğinin tartışılması.
7Vize
8Locke’un politika felsefesi Ders içeriğinin tartışılması.
9Locke’un politika felsefesi Ders içeriğinin tartışılması.
10Locke’un politika felsefesi Ders içeriğinin tartışılması.
11 Montesquieu ve Yasaların Ruhuseminer
12Rousseau’nun politika felsefesi Ders içeriğinin tartışılması.
13Rousseau’nun Toplumsal Sözleşme’sinin seminer olarak sunumu seminer
14Diderot ve Voltaire: Politik rasyonalizm ve devrim Ders içeriğinin tartışılması.
15Rameau’nun Yeğeni ve Candide semineriseminer
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Solmaz Zelyüt, Dört Adalı, Doğu Batı yay., 2010. Strauss,Leo, Politika Felsefesi Nedir?, çev. Solmaz Zelyüt, Paradigma Yayınları, 2000. Niccolo Machiavelli, Prens, çev. Rekin Teksoy, Oğlak Yayınları, 2000. Thomas Hobbes, Leviathan, çev. Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları, 2010. John Locke, Hükümet Üzerine Birinci İnceleme, çev. F. Bakırcı, İmaj yay., 2007. John Locke, Sivil Toplumda Devlet: Uygar Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, çev. Serdar Taşçı, Hale Akman, Metropol Yayınları, 2002. Jean Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol, Adam Yayıncılık, 1999. Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, çev. F. Baldaş, Hiperlink yay., 2011. Diderot, Rameau’nun Yeğeni, çev. Adnan Cemgil, Engin yay.,1991. Voltaire, Candide, çev. Server Tanilli, Adam yay., 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma10110
Seminer4416
Makale Kritik Etme3618
Okuma14228
Rapor212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr