Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003072016İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,iletişim ve özellikleri,farklı iletişim düzeyleri,bireylerarası,grup,örgüt ve kitle iletişim konusunda öğrencileri bilgilendirmedir.Yanısıra ders,modern toplumda iletişim becerileri konusunda farkındalığı geliştirebilmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek Yeşiltuna
Öğrenme Çıktıları
11. İletişim sosyolojisinin gelişimi,çalışma alanları,önemi ve sosyal bilimler içindeki yeri konusunda bilgi sahibi olma
22.Farklı sosyal etkileşim düzeylerinde ortaya çıkan iletişim biçimleri,özellikleri ve etkileşim çeşitliliğini değerlendirme
3 3.Kurum kültürü, kimliği ve iletişim ilişkisini analiz edebilme
44. Modern toplumda kitle iletişim yapısının önemi konusunda bilinçlenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Farklı iletişim düzeyleri,temel ögeleri,iletişim tipleri ve özellikleridir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı
2İletişim kavramı,gelişimi ve özellikleri
3Farklı iletişim düzeyleri
4Bireylerarası iletişim ve özellikleri
5Grup ietişimi ve özellikleri
6Grup iletişim modelleri
7Örgüt iletişimi ve özellikleri
8Arasınav (Vize)
9Kurum kültürü, kimliği ve iletişimi
10Kitle iletişimi ve özellikleri
11Kitle iletişim araçlarının gelişimi ve onun sosyal ve ekonomik koşulları
12Normatif kitle iletişim kuramlari(otoriter kuram,liberal medya kuram)
13Normatif kitle iletişim kuramlari(Sosyal sorumluluk kuramı,sosyalist medya kuramı)
14 Normatif kitle iletişim kuramlari(Gelişme kuramı,demokratik katılımcı kuram)
15Ders konularıyla ilgili genel tartışma
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
J.Fiske,İletişim çalışmalarına giriş,Bilimsanat yay. İ.Erdoğan,İletişimi Anlamak,Erk yay. E.Mutlu,Kitle İletişim Kuramları,Ütopya yay. F.Barbier,C.B.Lavenir,Medya Tarihi,Okyanus yay. M.Oktay Davranış Bilimlerine Giriş,Der yay. Z.B.Akıncı,Kurum kültürü ve örgütsel iletişim…e.t.c.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama188
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr