Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003112016MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, modern sosyolojik yaklaşımların ana temaları ve kavramlarını değerlendirmektir. Böylelikle, sosyolojik bakış açısı ile günümüz toplumlarında ortaya çıkan eğilimleri, ortak noktaları, yenilikleri ve farklıkları analiz etme yeteneğini kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. BEKİR BALKIZ
Öğrenme Çıktıları
1Küresel ve yerel düzeydeki sosyal olayları anlama ve takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme.
2Sosyolojik bakış açısı ile sahip olduğu bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme
3Sosyoloji alanındaki yeni yaklaşımları ve gelişmeleri takip edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste küreselleşmenin sosyal ekonomik, kültürel ve siyasal etkileri ele alınmaktadır. Ayrıca çağdaş toplumsal dünyadaki başlıca gelişme ve dönüşümlerin anlaşılması, açıklanması ve yorumlanmasında postmodernist ve modernist kuramcıların çalışmalarından örnekler incelenmektedir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, amacı, içeriği
2Küreselleşme kavramı
3Küreselleşmenin tarihsel süreçte ortaya çıkışı
4Küreselleşmenin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal etkileri
5Küreselleşme ve Ulus Devlet
6Modernleşme
7Modernleşmenin boyutları
8Arasınav
9Postmodernizm
10Postmodern Düşünürler
11Postmodernizmin başlıca özellikleri
12Tüketim Toplumu
13Modernleşme Aracı olarak Tüketim ve Tüketim Kültürü
14Kapitalizmin Kültürel Egemenliği
15Dersin Genel Değerlendirilmesi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Marshall Berman, Katı Olan Her şey Buharlaşıyor, İletişim Yayınları 2) Alexandre Koyre, Yeniçağ Biliminin Doğuşu,Gündoğan Yayınları 3) Lucien Goldmann, Aydınlanma Felsefesi, Doruk Yayınları 4) Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Felsefesi, İletişim Yayınları 5) Ahmet Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, İletişim Yayınları 6) Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, İnsan Yayınları 7) Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm, İletişim Yayınları 8) Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, İletişim Yayınları 9) George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması, Ayrıntı Yayınları 10) İskender Savaşır, Modernliğin Vicdanı, Kanat Yayınları 11) İlhan Kutluer, Modern Bilimin Arka Planı, İnsan Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rehberli Problem Çözümü14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr