Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003032016SOSYOLOJİDE YÖNTEM-IZorunlu355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin bilimsel yöntemin pozitivist ve pozitivist dışı paradigmalarının tarihsel /düşünsel gelişimini öğrenmelerini ve aralarındaki bağlantı ve faklılıkları kavramalarını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aylin Nazlı
Öğrenme Çıktıları
1Yöntembilim alanı ile ilgili temel kavramların anlam bilgisine sahiplik
2Yöntembilim alanındaki pozitivist ve pozitivist dışı paradigmaların tarihsel/düşünsel temellerini kavrama
3Bilimsel paradigmalardaki değişim ile araştırma geleneğindeki değişimi gözlemleme
4Bilimsel araştırma geleneği içinde düşünsel paradigmaların ve yöntem anlayışının yerinin/öneminin farkına varma.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pozitivist ve Pozitivist ötesi paradigmaların ortaya çıkış koşulları ve nitelikleri ve birbirleriyle olan bağlantısı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalarTanışma
2Yöntem, yöntembilim, teknik, kuram kavramlarının açıklaması, birbiri ile ilişkileri ve farklılıkları.Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
3Bilim Tarihi ve Antik çağda bilim Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
4Orta çağda BilimKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
5Modern Çağda Bilim ve RönesansKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
6Rönesans ve Reformun nedenleri, sosyal ve bilimsel sonuçlarıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
7AntikYunan düşünce sisteminin etkisi Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
8Arasınav (Vize)
9Aydınlanmanın habercileri: R. DescartesKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
10F. Bacon ve Bilimsel yöntem anlayışıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
11T. Hobbes, J. Locke ve D. Hume’un bilimsel bilgi anlayışlarıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
12I. Kant ve Aydınlanma dönemi Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
13Pozitivist paradigmanın doğal bilimsel temelleri: NewtonKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
14Pozitivizm kavramı , içeriği ve Saint Simon’nun katkısıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
15Pozitivist paradigmanın temel varsayımlarıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar: Bilim Tarihine Giriş, S. Tekeli, Nobel yay., 2001.,Sosyoloji Ve Metodoloji Yazıları, Nilgün Çelebi, Anı yay.,2004., Yöntemi Bulmak, Doğan Ergun, İmge ktb., 2006., Sosyoloji ve Tarih, Sosyolojide Yöntem Sorunu, Doğan Ergun, İmge ktb., 2005., Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci, Alkım yay.,2005., Sosyolojik Metodun Kuralları, E. Durkheim, Sosyal yay., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma “Yöntemleri”, Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Seçkin yay. 2000., Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Metis yay., Diyalektiğin Dansı, B. Ollman, Yordam yay., 2006., Weber’in Metodolojisi, F. Ringer, Doğu-batı yay., 2006., Kültür Bilimleri ve Kültür Felsfesi, D. Özlem, Inkilap yay.,2000. , Kadın araştırmalarında Yöntem, S. Çakır& N. Akgökçe, Sel yay., 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Bütünleme Sınavı155
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)147
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr