Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003022016SOSYOLOJİDE YÖNTEM-IIZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin bilimsel yöntemin pozitivist ve pozitivist dışı paradigmalarının tarihsel /düşünsel gelişimini öğrenmelerini ve aralarındaki bağlantı ve faklılıkları kavramalarını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aylin Nazlı
Öğrenme Çıktıları
1Yöntembilim alanı ile ilgili temel kavramların anlam bilgisine sahiplik
2Yöntembilim alanındaki pozitivist ve pozitivist dışı paradigmaların tarhsel/düşünsel temellerini kavrama
3Bilimsel paradigmalardaki değişim ile araştırma geleneğindeki değişimi gözlemleme
4Bilimsel araştırma geleneği içinde düşünsel paradigmalarınve yöntem anlayışının yerini/öneminin farkına varma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlk çağdan Orta çağa Bilim tarihi, Modern çağın habercileri, Aydınlanma dönemi, Pozitivist paradigmanın doğuşu, pozitivist paradima ötesi diğer paradigmalar ve ortaya çıkış koşulları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalarTanışma
2Pozitivizm ve sosyoloji bağlantısıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
3Pozitivist sosyoloji ve A. Comte’un yöntem anlayışıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
4E. Durkheim ve Pozitivist sosyoloji ve yöntem anlayışıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
5Mantıksal Pozitivizm ve temel ilkeleriKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
6Karl Popper ve Yanlışlama İlkesiKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
719yy Tarih/Kültür bilimleri ve temelleri ve tarihsel olgu-doğal olgu farklılığıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
8Arasınav (Vize)
9. Vico, J.G. Herder ve Alman Tarih OkuluKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
10W. Dilthey ve M. Weber ve anlama kavramı Yorumlayıcı Paradigmada Anlam&Hermeneutik GelenekKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
11Yorumlayıcı paradigmanın doğal bilimsel temelleri ve doğa bilimlerinde değişen sayıtlılar.Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
12Sosyolojide Yorumlayıcı paradigma ve düşünce akımlarıKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
13Pozitivist ve Yorumlayıcı paradigmanın epistemolojik ve ontolojik sayıltıları Kuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
14Diyalektik yöntemKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
15Feminist yöntemKuramsal anlatım ve örneklerle açıklama
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt5210
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma236
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma236
Makale Kritik Etme5525
Okuma5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr