Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003012016ZAMAN VE MEKAN SOSYOLOJİSİZorunlu355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin zaman/mekân ve sosyal gerçeklik arasındaki bağlantıları keşfetmelerine, zaman ve mekânın sosyal inşasını anlamalarına, zaman ve mekanın sosyal çalışmalarda nasıl bir yer tuttuğunu kavramalarına yardımcı olarak onlara uzamsal sosyoloji ve zaman sosyolojisini tanıtmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Göknur (Bostancı) Ege
Öğrenme Çıktıları
1uzamsal bağlam ve sosyal gerçeklik arasındaki bağlantıları kavramak
2zaman ve mekanın sosyal inşasını anlayabilmek
3sosyolojik bir çalışmada sosyo-uzamsal yönleri analiz edebilmek
4sosyolojik düşünce içersindeki zaman ve mekân kavrayışının bilgisine sahip olmak
5dersle ilgili İngilizce terminolojiyi anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Öğrencilerden İngilizce yeterlilik, İngilizce okuyup yazabilme anlayabilme ve konuşabilme becerisi ve İngilizce hazırlık derslerinden başarılı olarak geçmiş olmaları beklenmektedir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin kendi fikirlerini geliştirmek, farklı yaklaşımlardan haberdar olmak ve konuyu daha iyi anlayabilmek için ders konularıyla ilgili okuma ve araştırma yapmaları önerilmektedir
Dersin İçeriği
Dersin içeriği şu konuları kapsamaktadır: zaman ve mekânın sosyolojik bağlamı, felsefi arka plan: Aristo, insan düşüncesinde temel kategoriler olarak zaman ve mekân, Newton’cu ve Kant’çı zaman ve mekân, Durkheim: zaman ve mekânın sosyal inşası, sosyal teoride zaman ve mekân, Marksist düşüncede zaman ve mekan, Simmel: sosyal yaşamın uzamsal gerçekliği, Urry: mekan ve yer sosyolojisi, Giddens: zaman ve mekan uzaklaşması, Harvey: Postmodern durum, zaman ve mekan sıkışması, siber zaman, siber mekan, kamusal mekân, özel mekân ayrımı: mahremiyet, Zaman/ mekan ve kültür, kültürel farklılıklar, kır-kent ayrımı, tartışma: Zaman-mekân ve sosyoloji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Zaman ve mekânın sosyolojik bağlamı
2Felsefi arka plan: Aristo, İnsan düşüncesinde temel kategoriler olarak zaman ve mekân
3Newton’cu ve Kant’çı zaman ve mekan
4Durkheim: zaman ve mekânın sosyal inşası
5Sosyal teoride zaman ve mekân
6Marksist düşüncede zaman ve mekan
7Simmel:sosyal yaşamın uzamsal gerçekliği
8Ara sınav (Vize)
9Urry: Mekan ve yer sosyolojisi
10Giddens: Zaman ve mekan uzaklaşması
11Harvey: Postmodern durum, zaman ve mekan sıkışması
12Siber zaman, siber mekan
13Kamusal mekân, özel mekân ayrımı: mahremiyet
14Zaman/ mekan ve kültür, kültürel farklılıklar, kır-kent ayrımı
15Tartışma: Zaman-mekân ve sosyoloji
16Yıl sonu sınavı (Final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life (1912). translated by Carol Cosman. Oxford University Press. 2001 Giddens A., The Consequences of Modernity, Polity Press. UK. 1990 Urry J., ‘The Sociology of Space and Place’ in The Blackwell Companion to Sociology ed: J. R. Blau, Blackwell Pub.UK. 2001 Benko, G., Strohmayer, U, Space and social theory: interpreting modernity and postmodernity. Oxford: Wiley-Blackwell, 1997 D. Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Wiley-Blackwell
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr