Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003042016SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Siyaset kurumunun sosyal yapı ve değişme ile ilişkisini ortaya koymak. Siyaset ile ilgili temel kavramları öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Engin Önen
Öğrenme Çıktıları
1Siyaset kurumu ile ilgili kavramların sosyoloji ile ilişkilendirebilme becerisini kazandırmak
2Siyasal olayların sosyolojik bakış açısıyla yorumlayabilme kapasitesini geliştirme
3Farklı siyasal akımlar ve ideolojilerden haberdarlık sağlayabilmek
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset sosyolojisinin temel kavramları, tartışma konuları, teorileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı ve kapsamı
2Siyaset kavramının gündelik ve etimolojik anlamı
3Siyaset kavramının evrimi
4Siyasetin farklı ele alınış biçimleri
5Siyaset sosyolojisinin ortaya çıkışı
6Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi karşılaştırması
7İktidar ve devlet I
8Ara sınav
9İktidar ve devler II
10Otorite ve meşruiyet tipleri
11Yurttaşlık kavramı ve yurttaşlığın evreleri
12Demokrasi ve evreleri
13Katılımcılık ve ilgisizleşme sorunu
14Siyaset ile tabakalaşma ilişkisi
15Değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kapani, M. (1988), Politikaya Giriş, İstanbul: Bilgi Yayınevi Sarıbay , A. Y. (1994), Siyasal Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları Sarıbay, A. Y. (1994), Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İstanbıul: İletişim Yayınları Tekeli, İ. (1999), Modernleşme Aşılırken Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi Türköne, M. (ed)(2003), Siyaset, Ankara: Lotur Yayınevi Vergin, N. (2003), Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Bağlam Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Proje Hazırlama21632
Proje Sunma133
Bireysel Çalışma31545
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr