Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004052016TÜRK SOSYOLOGLARIZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin, mesleğin temeli olan Türkiyede Sosyolojinin gelişmesini sağlayan koşulları öğretmek ve Başlıca Türk Sosyologlarını tanımalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Prof. Dr. Hale OKÇAY
Öğrenme Çıktıları
1Türk sosyologlarının geliştirdiği kavramları tanıyabilme,
2Mesleğin ve alanın olanaklarını kavrayabilme.
3Mesleğinin tarihsel gelişim sürecini tanıyabilme
4Alanının öncü sosyologlarını ve bilime katkılarını öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye’de Sosyolojinin gelişmesi için sürecin tartışılması, Türkiye’nin Cumhuriyet öncesi ve sonrası sosyal ve siyasal dönemlerinin kavranması ve başlıca sosyologların kısa yaşam öyküleri ve Türkiye’ye ve Sosyoloji bilimine katkıları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye’de sosyoloji bilimin hazırlayan koşullar.
2Cumhuriyet öncesi dönemde sosyoloji.
31923 – 1946 arası Türkiye’de Sosyoloji.
41946 – günümüz arası dönem.
5Ziya Gökalp – Prens Sabahattin Bey
6Hilmi Ziya Ülken – İbrahim Yasa
7İbrahim Yasa – Niyazi Berkes
8Arasınav (Vize)
9N. Şazi Kösemihal – Cahit Tanyol
10Cavit Orhan Tütengil – Mübeccel B. Kıray
11Mehmet Ali Şevki – Mehmet izzet
12Z. Fahri Fındıkoğlu - İsmail Hüsrev Tökin
13Mümtaz Turhan – Muzaffer Şerif Başoğlu
14Behice Boran - Cemil Meriç
15Genel Değerlendirme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri , iki Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988. M. Çağatay Özdemir (Derl.), Türkiye’de Sosyoloji (İsimler – Eserler ), iki Cilt, Phoenix Yayınları, Ankara, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr