Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004072016TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI IZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, Türkiye’nin, Osmanlı imparatorluğundan başlayarak günümüze kadar geçirmiş olduğu dönüşümlerin arkasındaki sosyolojik arka planı öğrenmelerinin yanı sıra, yaşanan gelişmelerin siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını kavrayabilmelerini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ahmet Talimciler
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki gelişmelerin Cumhuriyet dönemine etkilerini anlama
2Tarihsel açıdan Türkiye'de olan gelişmeleri sosyolojik bağlamda öğrenme
3Türkiye'deki gelişmeleri sosyolojik bir perspektif analiz etme
4Türkiye kurumlarında ortaya çıkan problemlerin nedenlerini ve birbirleriyle ilişkilerini anlama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Toprak Düzeni, Osmanlı Toplum yapısının özellikleri, Osmanlı Ekonomik sistemi: Batılılaşma, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci ve İkinci meşrutiyet, İttihat ve Terakki
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı Toprak Düzeni
2Osmanlıda Merkezi İktidar
3Osmanlıda Devşirme Sistemi
4Osmanlı Toplumsal Yapısının Özellikleri
5Osmanlı Ekonomik Sistemi
6Klasik Osmanlı Düzeninin Değişimi
7Askeri Reform
8Ara Sınav
9Batılılaşma
10Tanzimat Fermanı
11Islahat Fermanı ve Yeni Osmanlılar
12I. Meşrutiyet
13İttihat ve Terakki
14İkinci Meşrutiyet dönemindeki Düşünce Akımları; İslamcılık-Garpçılık-Türkçülük-Sosyalizm
15Genel Değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) 'Osmanlı Toplum Yapısı ve Osmanlı Modernleşmesi' Ahmet Talimciler, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı içinde; Ed. G.Ercins ve M. Çoban, Lisans Yayıncılık, ss.43-70 2) Bir Kimlik Peşinde Türkiye-Faroz Ahmad, Bilgi Üniversitesi Yayınları 3) Kısa Türkiye Tarihi-Sina Akşin, İş Bankası Yayınları 4) Modern Türkiye’nin Doğuşu-Bernard Lewis, Arkadaş Yayınları 5) Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi-Şevket Pamuk, İletişim Yayınları 6) Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür-Murat Belge, Bilgi Üniversitesi Yayınları 7) Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi-İsmail Cem, İş Bankası Yayınları 8) Osmanlıdan Postmoderniteye-Etyen Mahçupyan, Patika Yayınları 9) Osmanlı İmparatorluğunda Mülkiyet İlişkileri-Muzaffer İlhan Erdost, Onur Yayınları 10) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı-İlber Ortaylı, Timaş Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1    4  3 22 3
ÖÇ2    5  3    4
ÖÇ34   4  2 3 34
ÖÇ4    5    35 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr