Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004042016TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI IIZorunlu485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, Türkiye’nin, Osmanlı imparatorluğundan başlayarak günümüze kadar geçirmiş olduğu dönüşümlerin arkasındaki sosyolojik arka planı öğrenmelerinin yanı sıra, yaşanan gelişmelerin siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını kavrayabilmelerini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ahmet Talimciler
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı imparatorluğunun son döneminde yaşadığı gelişmelerin Cumhuriyet dönemindeki etkilerinin neler olduğunu fark edebilme
2Türkiye’nin tarihsel perspektif içindeki yaşadığı gelişmelerin sosyolojik arka planını öğrenme
3Türkiye’nin yaşadığı gelişmeleri sosyolojik açıdan irdeleyebilme
4Türkiye’deki çeşitli kurumların tarihsel süreç içerisinde birbirleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerde yaşanan sıkıntıların nedenlerini tartışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kemalist dönem, milli şef dönemi, demokrat parti dönemi(1950-1960), Askeri darbeler( 27 Mayıs 1960-12 Mart 1971-12 Eylül 1980-28 Şubat 1997-28 Nisan 2007)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kemalist Dönem
2Cumhuriyet Rejiminin Düşünsel, Ekonomik ve Siyasal Temelleri
3Kadro Hareketi, Milli Şef Dönemi, Savaş Yılları
4Demokrat Parti(1950-1960) Dönemi
527 Mayıs 1960 ve Yarattığı Sonuçlar
61968’in Türkiye’deki Yansımaları, Yön Hareketi
712 Mart 1971 Muhtırası
8Ara sınav
9Milliyetçi Cephe Koalisyonları, Terör ve Ekonomik Sıkıntı içinde Geçen Yıllar(1974-1980)
1012 Eylül 1980 Darbesi ve Etkileri
11Turgut Özal’lı Yıllar; Din, Laiklik ve İslamcılık
1228 Şubat 1997 ve etkileri
13Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri
1428 Nisan 2007 ve sonrasında yaşananlar I
1528 Nisan 2007 ve sonrasında yaşananlar II
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Bir Kimlik Peşinde Türkiye-Faroz Ahmad, Bilgi Üniversitesi Yayınları 2) Kısa Türkiye Tarihi-Sina Akşin, İş Bankası Yayınları 3) Modern Türkiye’nin Doğuşu-Bernard Lewis, Arkadaş Yayınları 4) Çağdaş Türkiye Tarihi Cilt 4-5- Yay.Yön. Sina Akşin, Cem Yayınları 5) Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet, Siyaset ve Tarih-Şükrü Hanioğlu, Bağlam Yayınları 6) Türkiye’de Devlet ve Sınıflar-Çağlar Keyder, İletişim Yayınları 7) Türkiye’yi Anlamak-Etyen Mahçupyan, İletişim Yayınları 8) Türkiye Toplumunun Bunalımı-Ahmet İnsel, Birikim Yayınları 9) Türkiye’de Din ve Siyaset-Şerif Mardin, İletişim Yayınları 10) Demokrat Parti’den 12 Eylül’e- Bülent Rusçuklu, Alfa Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11414
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1    4  3 22 3
ÖÇ2    5  3    4
ÖÇ34   4  2 33 4
ÖÇ4    5    35 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr