Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003082016DEMOGRAFİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin demografinin kullandığı yöntemi kullanarak, nüfus yapısını çözümleyebilmesini ve anlayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Ercan Tatlıdil
Öğrenme Çıktıları
1Nüfus yapısını oluşturan temel dinamiklerin neden ve sonuçlarını anlayabilme.
2Demografide kullanılan temel kavram ve terimleri öğrenebilme.
3Demografik metod ve kuramları öğrenerek bunları toplumsal değişim süreçlerini açıklamada kullanabilme.
4Demografik göstergeleri küresel ve yerel boyutta, boylamsal ve karşılaştırmalı olarak analiz edebilme
5Bireylerce mikro ölçekte kararlaştırılan fertilite ve göç davranışlarının ve yine mikro boyutta ortaya çıkan mortalitenin makro ölçekte nüfus yapısı ve toplumsal değişmeye olan etkilerini ve mikro-makro ilişkisini kavrayabilme.
6Demografide sık kullanılan tabloları okuyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Demografinin Tanım ve Tarihçesi
2Demografinin Sosyoloji İçerisindeki Yeri ve Önemi
3Nüfus Değişimleri,
4Demografik Geçiş Kuramı ve Toplumsal Etkileri
5Temel Demografik Göstergeler ve Yorumlamaları
6Temel Demografik Göstergeler ve Yorumlamaları (devam)
7Temel Demografik Göstergeler ve Yorumlamaları (devam)
8Arasınav (Vize)
9Nüfus yapısının üç temel dinamiği olan Fertilite, Moretality ve Göç Hareketlerinin tanıtılması
10Fertilite ve Aile
11Mortalite
12Göç hareketleri
13Yaşam tablolarının okunması
14Nüfus istatistiklerinin toplumlararası ve boylamsal karşılaştırılması ve analizi
15Nüfus Tahminleri ve Projeksiyonları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: ROWLAND, D.T., 2008, Demographic Methods and Concepts, Oxford University Pres: New York Yardımcı Kaynaklar: SIEGEL, J.S. & SWANSON, D., (ed.) 2004, The Methods and Materials of Demography (2nd edition), Elsevier Academic PresS: USA GÜRTAN, K., 1969, Demografik Analiz Metodları, İstanbul Üniversitesi Yayınları: İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Seminer122
Bireysel Çalışma2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6530
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8648
Okuma5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr