Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003102016ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersi alan öğrenci; Endüstri toplumuna dönüşürken çalışma yaşamı ve kurumlarda meydana gelen değişiklikleri açıklayabilecek, Teknolojik gelişmeyle birlikte artan endüstrileşmenin nedenlerini ve günümüz toplumları ve işgücü üzerindeki etkilerini yorumlayabilecektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr.Ebru Çetin
Öğrenme Çıktıları
1Sosyolojik olarak geleneksel ve modern çalışma biçimlerini değerlendirebilme ve sorgulayabilme
2Çalışma hayatı ile ilgili verileri anlayabilecek, kullanabilecek ve analiz edebilecek sosyolojik bilgiye sahip olabilme
3 Modern işgücünün oluşumunu analiz etme yeteneği kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste teknolojik gelişme ile birlikte değişen uzmanlaşma süreci, endüstrileşmenin nedenleri, özellikleri ve etkileri, toplumsal yapı ile endüstriyel kurumların ilişkisi , çalışma gruplarının oluşturduğu sosyal organizasyonlar, işçinin çalışma ortamı içinde oynadığı roller sendikalar, çalışma gruplarının yapısı, gibi konular ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Önemi, Kapsamı
2Endüstri Sosyolojisinin Ortaya Çıkışı ve Endüstri Sosyolojisinde Kullanılan Temel Kavramlar
3Tarım Toplumundan Endüstri Toplumuna Geçiş
4Endüstri Devrimi’ni hazırlayan iktisadi faktörler
5Çağdaş Endüstri Toplum Teorileri
6Endüstri Toplumunda İşin Örgütlenmesi
7İdeal Tip Bürokrasi Örgütlenmesi, Taylorist Bilimsel Yönetim Anlayışı
8İnsan İlişkileri Okulu, Etkileşimci Yaklaşım
9Ara Sınav
10Fordizm
11Fordizm ve işgücünün Niteliği
12Post Fordizm
13Post fordizm ve İşgücünün Niteliği
14Değişim ve Endüstri İlişkileri
15Endüstri İlişkileri Alanında Kuramsal Yaklaşımlar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Soyer Serap. (1996) Endüstri Sosyolojisine Giriş, İzmir: Saray Yayıncılık. -Türkdoğan Orhan. (1981) Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi Dün-Bugün- Yarın, -Ankara: Töre Yayınevi -Türkdoğan Orhan (2009) Türk Sanayi Toplumu, Timaş Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım44288
Bireysel Çalışma000
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma8648
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr