Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708003122016KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin hedefi küreselleşme ve ulusötesileşme sürecini incelemektir. Bu ders öğrencilere, çağdaş toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik değişimin küresel doğasını anlatma ve açıklamayı hedeflemektedir. İlk bölümde küreselleşme teorisi, eğilimleri ve süreçleri kadar kurumsal yapı da anlatılacaktır. Ayrıca derste, ulusötesi bağlamda, çağdaş ulusötesi hareketler ve bunların etrafında inşa edilen sosyal ilişkilere odaklanılacaktır. Derste küreselleşme ve eşitsizlik ve kültürel farklılık konuları üzerinde durulacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Lülüfer Körükmez
Öğrenme Çıktıları
1Küreselleşeme ve ulusötesileşme literatüründe temel teoriler ve düşünceleri anlama
2Sosyal teori açısından küreselleşme ve ulusötesileşmeyi anlama
3Çağdaş ulusötesileşme çalmalarının temel sorunları ve eleştirilerini kavrama
4Eleştirel okuma ve düşüme yeteneklerinin geliştirilmesi
5Analitik yazım yeteneklerinin geliştirilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve Dersin Tanıtılması
2Küreselleşme: Kavramlar ve Eğilimler
3Küreselleşme Tartışmaları
4Küresel Akımlar: Ulusaldan Ulusötesi Alanlara
5Ulusötesileşme: Kavramlar ve eğilimler
6Ulusötsileşme Tartışmaları
7Küreselleşme, Göç ve Ulustesileşme Deneyimleri
8Arasınav
9Kimliklerin Yapılanması I: Küresel/Ulusal Kimlikler
10Kimliklerin Yapılanması II: Ulusötesi Kimlikler
11Göç Politikaları, Ulusötesi Topluluklar
12Ulusötesileşme ve Diaspora/lar
13Örnek Olaylar: Burası ve Orası Arasında I
14Örnek Olaylar: Burası ve Orası Arasında II
15Değişen Toplumsal Yapılar: Aşağıdan ve Yukarıdan Gelen Endişeler I
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Basch, L.& Glick-Schiller, N & Blanck, C.S.(1994) Nations Unbound, Gordon and Breach Pub. • Brettell, C. (2007), Constructing Borders Crossing Boundaries, UK: Rowman&Littlefield Publishers, Inc. • Faist, T. (2003), Uluslar arası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, İstanbul: Bağlam Yayınları • Portes, A. & DeWind, J. (2007), Rethinking Migraiton New Theorical and Emprical Perspectives, New York: Berghahn Books
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31030
Okuma8324
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr