Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004032016ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK KURAMLARI-IZorunlu475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrenci ders süresince temel kuramların ve kuramcıların (Fonksiyonel, çatışmacı, sembolik etkileşimci) temel kavramları, içinde bulundukları tarihsel dönem paralelinde topluma ve bireye bakışlarını anlar.Her kuramın temsilcisinden hareketle kuramın tüm perspektiflerini anlayan öğrenciler, bu perspektifleri karşılaştırmalı bir bakış açısıyla değerlendirir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. BEKİR BALKIZ
Öğrenme Çıktıları
1Sosyolojik araştırmalar için temel olan kavramlaştırma ve kuramlaştırma yeteneği kazanma
2Sosyoloji içi kuramsal tartışmaları kavrayarak, sosyolojik düşünce üretme yeteneği kazanma
3Sosyolojik araştırmalar için temel olan kavramlaştırma ve kuramlaştırma yeteneği kazanma
4Sosyoloji içi kuramsal tartışmaları kavrayarak, sosyolojik düşünce üretme yeteneği kazanma
5Sosyolojideki çeşitli kuramsal yaklaşımları farklılıkları temelinde tanıma
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
None
Dersin İçeriği
Bu derste başlangıçta fonksiyonalist, çatışmacı ve sembolik etkileşimci kuramların genel çerçevesi ortaya konulduktan sonra her bir çağdaş sosyoloji kuramının temel kabulleri ve bu kuramın temsilcisi olan bir kuramcı çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda her bir kuramcı, kuramın tartışıldığı derste, kişi, toplum ve kuramın doğasına ilişkin temel varsayımları çerçevesinde oluşturduğu model bağlamında incelenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kuram nedir?
2Kuram-gerçeklik ilişkisi
3Klasik Sosyolojinin mirası
4Marx-Durkheim-Weber
5Marx-Durkheim-Weber
6Pozitivizm ve Eleştiricileri
7Yorumlayıcı Sosyoloji ve Eleştiricileri
8Ara sınav
9Eleştirel Teori ve Eleştirel sosyoloji
10Batı Marksizminin kaynakları
11Frankfurt Okulu
12Varoluşçuluk
13Yapısalcılık
14Fenemenolojik sosyoloji
15Genel bir değerlendirme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) David West, Kıta Avrupası Felsefesine Gİriş, Paradigma Yayınları 2) Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, İletişim Yayınları 3) H.Birsen Örs(Der), Modern Siyasal İdeolojiler, Bilgi Üniversitesi Yayınları 4) Alex Callinicos, Toplum Kuramı, İletişim Yayınları 5) Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları 6) Russel Keat/John Urry, Bilim Olarak Sosyal Teori, İmge Yayınları 7) Margaret M.Polama, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Gündoğan Yayınları 8) Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayınları 9) Jonathan H.Turner/Leonard Beenghley/Charles H. Powers, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Sentez Yayınları 10) Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, İş Bankası Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma15115
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31545
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)163
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr