Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004082016SAĞLIK SOSYOLOJİSİZorunlu486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bir Sosyal kurum olarak sağlık kurumunu tanıtmak, temel kavramları, tarihsel süreci, işleyişi, değişme dinamiklerini öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hale Okçay
Öğrenme Çıktıları
1 Sağlık Kurumunun yapısını ve işleyişini öğrenebilme.
2 Küresel ve yerel sağlık politkalarını genel hatları ile kavrayabilme.
3Sağlığın diğer sosyal faktörlerle etkileşimini öğrenebilme.
4sağlık sektöründe çalışabilme olanaklarını tanıyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dünya’da ve Türkiye’de sağlık kurumunun gelişimi, temel kavramlar, sağlığı etkileyen faktörler, temel sağlık kuramları, değişme süreçleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel tanışma, temel kavramlar
2Dünya’da sağlık kurumunun gelişimi
3Türkiye’ sağlık kurumunun gelişimi
4Temel sağlık kuramları
5Devam
6Sağlığı etkileyen sosyolojik faktörler
7Devam
8Arasınav
9Modernleşme, küreselleşme ve sağlık kurumuna etkileri
10Devam
11Sağlık Politikaları, Sağlık sistemleri
12Devam
13Hayatın tıbbileştirilmesi, sağlık tüketimi
14Tıp etiği, hasta – hekim hakları
15Genel değerlendirme.
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. A. Kasapoğlu, Sağlık Sosyolojisi: Türkiye’den Örnekler, Sosyoloji Derneği yay., Ankara, 1999. Z. Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Nobel yay., Ankara, 2001. S. Kızılçelik, Medikal Sosyoloji, Saray kitabevi, İzmir, 1996. D. Mechanic, Medical Sociology, The Free Press, 1978.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ev Ödevi1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma10770
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr