Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708001492018SOSYOLOJİYE GİRİŞ-IZorunlu115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sosyoloji öğrencilerinin, sosyolojinin temel sosyolojik kavram, olgu ve süreçleri öğrenmelerini ve sosyolojik bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Aylin Nazlı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel sosyolojik kavramlar, sosyal olgular ve sosyal kurumların içeriğinin ve birbirleriyle olan bağlantısının açıklanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar: “Sosyoloji” Anthony Giddens, Kırmızı yay., “Sosyolojiye Giriş” Önal Sayın, Üniversite ktb. “Sosyoloji Nedir?” J. Fichter, Anı yay. ,“Sosyolojik Düşünmek” Z. Bauman, Ayrıntı yay., “Sosyolojinin İlkeleri” H. Mendras, İletişim yay., 2008., Sosyoloji:Kavramlar, Kurumlar, Süreçler Teoriler, Z. Arslantürk & T. Amman, Çamlıca yay. 2001, Sosyoloji:Kavramlar ve Sorunlar, İ. Doğan, Sistem yay., 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr