Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708001642018SOSYOLOJİYE GİRİŞ-IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı birinci sınıf öğrencilerine, sosyolojik terminoloji ve metodolojiye giriş sağlamak, sosyolojik meseleleri kavramalarına ve sosyal fenomenin araştırılmasındaki zorluklara ilişkin etik zorluların farkında olarak bu meseleler üzerine analitik ve eleştirel düşünme becerisi geliştirmelerine yardımcı olmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist. Prof. Göknur (Bostancı) Ege
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin birinci dönem Türkçe “Sosyolojiye Giriş” dersini almış olmaları önerilmektedir. Öğrencilerin kendi fikirlerini geliştirmek, farklı yaklaşımlardan haberdar olmak ve konuyu daha iyi anlayabilmek için ders konularıyla ilgili okuma ve araştırma yapmaları önerilmektedir
Dersin İçeriği
Dersin içeriği şu konuları kapsamaktadır: sosyal olanı ve sosyolojinin ne olduğunu anlamak, kültür birey ve topluma sosyolojik bir bakış, sosyolojik terminoloji: temel kavramlar, sosyolojinin prensipleri ve temel yaklaşımlar, sosyolojik perspektif ve metodoloji, Sosyalizasyon, sosyal etkileşim ve ilişkiler, toplumun organizasyonu, toplumsal tabakalaşma ve sınıflar, gruplar ve kurumlar, toplumsal bir kurum olarak aile, eğitim, dine sosyolojik bir bakış, siyaset ve ekonomi, toplumsal yapı, toplumsal değişme, toplumsal hareketler ve kolektif davranış.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A Giddens, Sociology : a brief but critical introduction San Diego : Harcourt Brace Jovanovich, 1982. J.E.Goldhorpe, An Inroduction to Sociology, Cambridge: Cambridge University Press, 1985 Ferrante J., Sociology: A Global Perspective Cengage Learning, 2007 Henry L. Tıschler. Introduction to sociology : Harcourt press, 1996 Allan G.Johnson Human arrangements :an introduction to sociology Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1986 Richard T. Schaefer, Robert P. Lamm Sociology: McGraw-Hill, Inc., 1995 Robert K.Metron Leonard Broom, Leonard S. Cottrel (eds) Sociology today : problems and prospects : Basic Books, 1959 William j. Chambliss, Thomas E. Ryther, Sociology: The Discipline and its Dircetion McGraw- hill book company, 1975 Zygmunt Bauman, Tim May, Thinking sociologically Wiley-Blackwell, 2001 Ann Game, Andrew W. Metcalfe, Passionate sociology, Sage Publications, 1996. Lewis A. Coser, Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context, Waveland Press, 1977 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, translation: T. Parsons, Routledge, 2001. August Comte Introduction to positive philosophy, Translation: Frederick Ferré, Hackett Publishing, 1988 Emile Durkheim Suicide : a study in sociology George Simpson (ed) translated by John A. Spaulding, Routledge and Kegan Paul, 1963
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr