Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BEÖ363SPOR TARİHİ VE OLİMPİZMZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesinin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer Mehmet Yakup ACAR
Öğrenme Çıktıları
1Yerleşik hayata geçtikten sonra toplumsallaşma sürecini anlama
2İlk uygarlıklarda ve ilk medeniyetlerde hangi oyunlar oynandığı bilme
3Oyunların spora nasıl dönüştüğünü kavrama
4Orta çağda ve Yeni çağda spor anlayışının nasıl olduğunu bilme
5Türkiye’deki ören yerlerindeki antik spor tesislerini bilme
6Modern Olimpiyat Oyunları nın gelişimini bilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlk insanoğluyla başlayan hareketlerin oyuna dönüşmesi ve daha sonra spor olması ve günümüze kadar bütün toplumların ve ülkelerin spora bakış açıları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Beden eğitimi ve spor kavramı, spor olgusunun kurumsallaşması.
2İlk uygarlıklar olan eski Türkler, İranlılar, Çinliler, ve Hintlilerde spor.
3Sümerler,Asur-Babil, Hititler ve antik Mısırlılarda spor.
4Girit’te spor.
5Antik Yunanlılarda spor anlayışı,spor tesisleri ve eğitim.
6Antik Yunanlılarda spor çeşitleri, yapılışları ve spor anlayışının değişmesi.
7Antik Yunanlılarda başlayan antik olimpiyatlar.
8Ara sınav
9Antik Romalılarda spor anlayışı, spor tesisleri, spor çeşitleri ve gladyatör dövüşleri.
10Antik olimpiyatlarının kaldırılma nedenleri.
11Batı Anadolu’daki antik spor tesisleri hakkında bilgi.
12Orta çağda spor anlayışı.
13Yeni çağda spor anlayışı.
14Türkiye’de cumhuriyet döneminde spor anlayışı
15Modern olimpiyatların kuruluşu, Olimpizm kavramının öğretilmesi ve olimpiyatların geleceği.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alpman, C. Eğitimin bütünlüğü içinde beden eğitimi ve çağlar boyunca gelişimi, İstanbul. 1972. Akurgal, E. Anadolu uygarlıkları,İstanbul,1998. Greyse,B.De.Les jeux de Zeus,Bruxelles,1982. Saltık, S. Antik stadyumlar,İstanbul,1995. Kahraman,A.Osmanlı devletinde spor,Ankara,1995 Alexiou,S. Minos uygarlığı,İstanbul,1991. Keten,M. Türkiye’de spor,Ankara 1993. Swaddling, J, Antik olimpiyat oyunları,İstanbul 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Okuma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr