Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BEÖ217İLETİŞİM BECERİLERİZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; kendilerinin ve diğerlerinin farkına vararak, olası sorunların çözümünde empati becerilerini de kullanarak doğru iletişim kurmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asc.Prof.Dr. Remzi Ferudun DORAK
Öğrenme Çıktıları
1Genel iletişim ilkelerini kavrayabilme;
2İletişim tiplerini tanımlayabilme,
3Kendinin ve diğerlerinin farkına varabilme,
4Empati kurabilme,
5İletişim sorunlarının farkına vararak, bunların oluşmasını önleyebilme,
6Etkili sunum tekniklerini kavrayabilme ve uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim kavramı, benlik ve bilinç, algılama ve fenomen, farkına varma ve varoluş, iletişimde dinlemenin rolü, iletişim tipleri, tutumlar ve davranışlar, savunma mekanizmaları, sürtüşme ve çatışmalar, iletişimde önyargılar ve empatinin yeri, duygusal zeka, iletişimde kültürün önemi, sık yaşanılan iletişim sorunları ve etkili sunum teknikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İLETİŞİM KAVRAMI--
2BENLİK VE BİLİNÇ --
3ALGILAMA VE FENOMEN--
4FARKINA VARMA VE VAROLUŞ--
5DİNLEME VE İLETİŞİM / SÖZSÜZ İLETİŞİM--
6TUTUM VE DAVRANIŞLAR--
7SAVUNMA MEKANİZMALARI--
8ARA SINAV--
9SÜRTÜŞME VE ÇATIŞMALAR --
10ÖNYARGILAR--
11EMPATİ - DUYGUSAL ZEKA--
12KÜLTÜR VE İLETİŞİM--
13KİTLE İLETİŞİMİ--
14İLETİŞİM SORUNLARI--
15ETKİLİ SUNUŞ TEKNİKLERİ--
16FİNAL SINAVI--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sillars,S. İletişim, M.E.B. 1995 Dorak,F. Ders Notları,2008 Gürüz,D.&Eğinli,A. İletişim Becerileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008 (1. Baskı) Schober,O. Beden Dili, ARION, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Takım/Grup Çalışması8216
Beyin Fırtınası428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ142 2   4   
ÖÇ243 2   4   
ÖÇ342 2   4   
ÖÇ433 1   5   
ÖÇ543 2   5   
ÖÇ634 2   4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr