Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT308FITNESS UYGULAMALARI IIZorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, toplum sağlığını korumak adına özel fiziksel aktiviteler için, bilimsel kanıtlara dayalı metotları ve teknikleri öğretmek ve geliştirmek, toplumun her kesimi için etkili ve güvenli fiziksel aktivitenin gerekliliklerini kavratmak ve duyarlı sağlık profesyonellerini yaratmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Faik Vural, Asst.Prof.Dr. Emine Kutlay, Asst.Prof.Dr. Bülent Yapıcıoğlu, Okt. Ramazan Aydınoğlu
Öğrenme Çıktıları
11. Yaşam kalitesini arttırma, sağlıklı duygusal/fiziksel çevre yaratabilme,
22. Fiziksel aktivite temellerini/ilkelerini kavrayabilme,
33. Toplumun tüm kesimlerinde fiziksel uygunluk ile ilgili anlayışı geliştirebilme,
44. Her yaşın özellikleri ve spor performanslarının ihtiyaçlarını tespit edebilme,
55. Değişik egzersiz türleri ve onun uygulamaları ile ilgili olarak egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında farklı fiziksel uygunluk yöntemlerini tasarlayabilme,
66. Uluslar arası sağlık organizasyonlarının kurs/ seminerlerini ve güncel bilgilerini takip edebilme,
77. Yüksek teknolojinin bütün yaklaşımlarından yararlanabilme
88. Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk risk faktörlerini tarayabilme
99. Her özel durum için egzersiz reçetesi planlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluğun tanımı, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk bileşenleri, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk parametrelerinde ölçümün önemi, değerlendirmenin temel prensipleri, taramanın ön değerlendirmesi için rasyonellik, vücut kompozisyonu, kassal uygunluk, esneklik. Egzersiz reçetesi için temel prensipler (kalp-solunum uygunluğu, kilo kaybı, kas kuvveti, yaşlı bireyler, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, ve diğer özel durumlar için)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluğun tanımı, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk bileşenleri, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk parametrelerinde ölçümün önemi, değerlendirmenin temel prensipleri, fiziksel uygunluk mesleği
2Taramanın ön değerlendirmesi için rasyonellik, bilgilendirilmiş olur belgesi, prosedürleri tarama, diğer sağlığa ilişkin hususları değerlendirmek
3Risk faktörlerini değerlendirme, istirahat kan basıncı, kan testleri, şişmanlık, fiziksel aktivite, diğer hastalıklar ve şartlar, laboratuar çalışmalarıUygulama
4Vücut kompozisyonu, laboratuar çalışmalarıUygulama
5Kassal Uygunluk, laboratuar çalışmalarıUygulama
6Esneklik, laboratuar çalışmaları Uygulama
7Kalp-solunum sistemi uygunluğu- submaksimal ve maksimal testleri, laboratuar çalışmalarıUygulama
8Ara sınav
9Egzersiz reçetesi için temel prensipler, kalp-solunum sistemi uygunluğu için, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme
10Kilo kaybı için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme
11Esneklik ve kas kuvveti için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme
12Yaşlı insanlariçin egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme
13Kalp hastalıkları için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme
14Şeker hastalıkları için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme
15Diğer özel durumlar için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Heyward VH (2006), Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, Fifth Edition, Human Kinetics 2. Randsdell LB, Dinger MK, Huberty J, Miller KH ((2009), Developing effective Physical Activity Programs, Human Kinetics 3. Kennedy-Armbruster C, Yoke MM (2009), Methods of Group Exercise Instruction, Second Edition, Human Kinetics 4. Swain DP, Leutholtz BC (2007) Exercise Prescription, Second Edition, Human Kinetics 5. ACSM’s Health-related Physical Fitness Assessment Manual (2010), Third Edition 6. Serkan Yimsel, (2015). Fitness Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Takım/Grup Çalışması616
Makale Kritik Etme326
Bireysel Çalışma818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1   43    2 
ÖÇ2     54  3 
ÖÇ3   4   5   
ÖÇ4     25   4
ÖÇ522    4   4
ÖÇ63       5  
ÖÇ7 3       5 
ÖÇ8    5    2 
ÖÇ9    355    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr