Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT202ANTRENMAN BİLİMİNE GİRİŞZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Antrenman Bilimi derslerinde okutulacak olan konulara ön hazırlık olan temel kavramları, tanımları, ilkeleri, amaçları ve biomotor yetilere ilişkin temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Faik VURAL
Öğrenme Çıktıları
1Antrenman Bilimine ilişkin temel kavramları açıklayabilme,
2Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisini kurabilme,
3Antrenmanda yüklenme yöntemleri ile enerji metabolizmaları arasında ilişkiler kurabilme,
4Antrenman hedeflerine yönelik doğru yüklenme yöntemini belirleyebilme,
5Farklı yaş ve performans düzeylerine göre uygun yüklenme yöntemlerini seçebilme,
6Temel ve Yardımcı Biyomotor yetilerin çeşitlerini ayrı ayrı tanımlayarak birbirleriyle ilişkilendirebilme,
7Antrenman planlanmasına ilişkin temel kavramları açıklayabilme,
8Yükselti antrenmanlarının temel mantığını algılayabilme,
9Sürantrenmanın nedenlerini ve temel mantığını açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Antrenmanın tanımı, amaçları, planlama ilkeleri, çeşitleri ve süperkompenzasyon kuramı. Sporda enerji metabolizmaları, yüklenme yöntemleri, temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri. Sürat, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri. Koordinatif yetiler, yükselti antrenmanları, sürantrenman, olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Antrenmanın tanımı ve amaçları,
1Antrenmanın planlama ilkeleri ve çeşitleri,
2Süperkompenzasyon kuramı,
3Sporda enerji metabolizmaları,
4Sporda enerji metabolizmaları,
5Yüklenme yöntemleri,
6Temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri,
7Ara sınav
8Sürat antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
9Dayanıklılık antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
10Kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
11Koordinatif yetilerin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
12Yükselti antrenmanları,
13Sürantrenmanın nedenleri ve giderilmesi,
14Olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri,
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Yardımcı Kitaplar: Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme2816
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)152
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1 2   35 235
ÖÇ2 3   55  45
ÖÇ3     55   5
ÖÇ4 3  555   5
ÖÇ5 3   44   3
ÖÇ6     55   4
ÖÇ7 5   44   4
ÖÇ8 5   44   4
ÖÇ9           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr