Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT205SPORDA BESLENMEZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; elit olan ve olmayan sporculara yönelik üst düzey beslenme bilgilerini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. EMİNE KUTLAY, Assist. Prof. Dr. FARUK TURGAY,ÖĞR. GÖR. DR. GÜLBİN R.NALÇAKAN
Öğrenme Çıktıları
1Genel beslenme ilkelerini ve sporculara yönelik besin kaynaklarını kavrayabilme;
2Sportif başarının besinsel yönünü anlayabilme;
3Temel (karbonhidrat, protein, lipid) ve yardımcı (vitamin, mineral ve su) besin öğelerini, temel kimyasal özelliklerini ve sportif performanstaki önemini tanımlayabilme,
4Farklı sportif branşlardaki egzersiz ve yarışmaların öncesi, sırası ve sonrasında uygulanan farklı beslenme yöntemlerini ve uygulama nedenlerini ifade edebilme;
5Kilo kontrolünün sağlanmasında enerji dengesi kavramı ile günlük enerji harcamasının saptanmasında dinlenik metabolik hız, fiziksel aktivite ile yiyeceklerin termik etkisi kavramlarını ve beslenme ihtiyaçlarını etkileyen durumları tanımlayabilme;
6Kilo kontrolünün sağlanmasında vücut kitle indeksi ve bazı vücut kompozisyonu ölçüm yöntemlerini kavrayabilme
7Enerji sistemleri için besinsel stratejileri ve çeşitli sporlara özel beslenme planlarını kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel beslenme ilkeleri, kas ve egzersiz metabolizması için enerji kaynakları, temel ve yardımcı besin öğeleri, sıvı ihtiyacı ve sıvı dengesi, elektrolitler, ısı düzenlemesi, besinsel destekler, sindirim ve emilim, beslenme ihtiyaçlarını etkileyen durumlar, enerji sistemleri için beslenme stratejileri, sporcularda yeme bozuklukları, bağışıklık sistemi ve beslenme, sporlara özel beslenme planları, fitness uygulamaları ve beslenme, kilo kontrolü ve enerji dengesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel beslenme prensipleri, kas ve egzersiz metabolizması için enerji kaynakları, fitness ve spor için sağlıklı beslenme, sporcularda beslenme kaynakları.
2Temel besin öğeleri (karbonhidrat, protein ve yağ)
3Sıvı dengesi ve gereksinimi, elektrolitler, ısı düzenlemesi
4Yardımcı besin öğeleri, vitaminler (organik düzenleyiciler) ve mineraller (inorganik düzenleyiciler), temel mineraller ve eser mineraller
5Besinsel destekler (ergojenik yardımcılar), spor için destek ürünlerin değerlendirilmesi
6Yüksek performansta beslenme etkileri, emilim ve sindirim
7Sıvı alımı ve enerjinin zamanlaması
8Ara sınav
9Oksijenin yeterli dağılımı, besin kullanımı ve enerjinin kısıtlayıcıları
10Besinsel ihtiyaçları etkileyen durumlar (seyahat, yüksek rakım, cinsiyet, yaş, vücut kompozisyonu ve ağırlık), uygun beslenme ve egzersiz ile ağırlık kazanımı ve kaybı
11Enerji sistemlerine yönelik beslenme stratejileri (yüksek yoğunlukta patlayıcılık ve güç için anaerobik metabolizma, dayanıklılık için aerobik metabolizma)
12Sporcularda yeme bozuklukları ile beslenme ve bağışıklık sistemi
13Sporlara özel beslenme planları (güç ve hız sporları)
14Sporlara özel beslenme planları (dayanıklılık sporları)
15Sporlara özel beslenme planları (güç ve dayanıklılık gerektiren sporlar), beslenme ve fitness uygulamaları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Manore M, Thompson J (2000) Sport nutrition for health and performance, Human Kinetics. Jeukendrup A, Gleeson M (2004) Sport nutrition, Human Kinetics. Williams MH (2007) Nutrition for health, fitness&Sport, Eighth Edition, Mc Graw Hill Companies, New York Benardot D. (2006). Advanced Sports Nutrition, 209–232, Human Kinetics, United States. Karlsson J (1997) Antioxidants and Exercise, Human Kinetics, United States. Willams MH (1998) the Ergogenics Edge, Human Kinetics, United States Concerning of advance sports nutrition different kind of journals and papers
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Makale Kritik Etme188
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144444444444
ÖÇ244444444444
ÖÇ344444444444
ÖÇ444444444444
ÖÇ544444444444
ÖÇ644444444444
ÖÇ744444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr