Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT101ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Antrenörlük ve gelişimi hakkında bilgilendirme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Tolga Akşit, Asst.Prof.Dr. Faik Vural
Öğrenme Çıktıları
1Antrenörlük, felsefesi ve etiği kavramlarını açıklayabilme.
2Devamlı değişen ve gelişen antrenörlük mesleğine günümüz şartlarında uyum sağlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Antrenman kavramı ve temel ilkeler, antrenör ve tanımı, antrenörün çalışma yöntemleri, antrenör tipleri, antrenör eğitimi, temel çalıştırıcı eğitimi programı, antrenör eğitiminin taslak kademeleri, eğitim kademeleri, Avrupa Birliğinde antrenör eğitiminin yapı taslağı ve örneği, diğer ülkelerde antrenör yetiştirme modelleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Antrenörlük kavramı.
2Antrenörün rolleri, görevleri ve kişilik özellikleri
3Antrenörün Çalışma Yöntemleri
4Antrenörün Çalışma Yöntemleri
5 Antrenörün yarışmaya/karşılaşmaya hazırlanma yöntemleri
6Antrenörün yarışmaya/karşılaşmaya hazırlanma yöntemleri
7Antrenör tipleri
8Ara Sınav
9Antrenörlük Eğitimi
10Antrenörlük Eğitimi
11Antrenörlük Eğitimi Üniversite bünyesinde eğitim
12Antrenörlük Eğitimi GSGM bünyesinde eğitim
13 Antrenörlerin sınıflandırılması, Antrenörlerin kademeye göre görev alanları
14Antrenör etiği ve ilkeleri
15 Çeşitli ülkelerin antrenör etik ilkeleri
16 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sevim, Y.; Tuncel, F.; Erol, E.; Sunay, H; Antrenör Eğitimi ve İlkeleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr