Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT107GENEL CİMNASTİKZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; genel cimnastik sporunun özelliklerini tanımalarını, beden farkındalığı, denge, çeviklik, çabukluk, el göz koordinasyonu ve esneklik gibi motorik özellikleri geliştirilebilmeleri için temel becerileri öğrenmelerini, işbirliği yapma alışkanlığı kazanmalarını, taşınabilir alet ve araçlarla beceri kazanmalarını, müziğe uyarak bireysel ve eşli hareket yapabilmelerini, bir senaryo üreterek bu senaryoyu koreografi içerisinde sunabilmeyi sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer Mehmet İnce, Lecturer Ful Sarıkaya
Öğrenme Çıktıları
1Beden farkındalığını geliştirmeyi öğrenebilme. 2. Denge, çeviklik, çabukluk, el göz koordinasyonu, dönme, yuvarlanma, esnekliği geliştirici becerileri uygulayabilme. 3. Eşli hareket becerilerini tasarlayabilme ve uygulayabilme. 4. Verilen bir ritme uyarak hareket edebilme. 5. Alet ve araç kullanarak bireysel ve eşli bedensel beceri geliştirebilme. 6. Grup olarak işbirliği ile bir senaryo oluşturabilme ve bu senaryoyu koreografi içinde bedensel hareketler eşliğinde sunabilmeyi öğrenebilme.
2Denge, çeviklik, çabukluk, el göz koordinasyonu, dönme, yuvarlanma, esnekliği geliştirici becerileri uygulayabilme. 3. Eşli hareket becerilerini tasarlayabilme ve uygulayabilme. 4. Verilen bir ritme uyarak hareket edebilme. 5. Alet ve araç kullanarak bireysel ve eşli bedensel beceri geliştirebilme. 6. Grup olarak işbirliği ile bir senaryo oluşturabilme ve bu senaryoyu koreografi içinde bedensel hareketler eşliğinde sunabilmeyi öğrenebilme.
3Eşli hareket becerilerini tasarlayabilme ve uygulayabilme. 4. Verilen bir ritme uyarak hareket edebilme. 5. Alet ve araç kullanarak bireysel ve eşli bedensel beceri geliştirebilme. 6. Grup olarak işbirliği ile bir senaryo oluşturabilme ve bu senaryoyu koreografi içinde bedensel hareketler eşliğinde sunabilmeyi öğrenebilme.
4Verilen bir ritme uyarak hareket edebilme. 5. Alet ve araç kullanarak bireysel ve eşli bedensel beceri geliştirebilme. 6. Grup olarak işbirliği ile bir senaryo oluşturabilme ve bu senaryoyu koreografi içinde bedensel hareketler eşliğinde sunabilmeyi öğrenebilme.
5Alet ve araç kullanarak bireysel ve eşli bedensel beceri geliştirebilme.
6Grup olarak işbirliği ile bir senaryo oluşturabilme ve bu senaryoyu koreografi içinde bedensel hareketler eşliğinde sunabilmeyi öğrenebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Müzik seti, atlama ipleri, küçük toplar, cimnastik minderleri, çeviklik merdiveni
Dersin İçeriği
Beden farkındalığı, denge, çabukluk, çeviklik, esneklik, hareketlilik, basit cimnastik hareketleri, ip atlama becerileri, eşli hareketler, verilen ritme uygun hareketler yapabilme, bireysel ve grup cimnastiği koreografisi oluşturabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Cimnastik sporu hakkında genel bilgiler, ulusal ve uluslararası cimnastik federasyonları ve faaliyetleri hakkında bilgiler, genel cimnastik sporu hakkında genel bilgiler, Sınıf içerisinde bireylerin birbirlerini tanımaları için eşli oyunlar.
2Verilen bir ritme uygun hareket yapmanın önemi, sayı sayarak basit dans adım formları hakkında bilgi, bir sportif ısınma yapmanın özellikleri, beden farkındalığı hakkında bilgiSayı sayarak basit dans adımları uygulaması, basit dans adımları öğrenimi ve hareketleri birbirine bağlayabilme, dans adımları ve beden farkındalığı ilişkisini öğrenebilme.
3Isınmada yapılan germe hareketleri ve kassal germe teknikleri, germe yaparken yapılan genel hatalar. Çabukluk ve çeviklik geliştirme araçları hakkında bilgi.Germe tekniklerini doğru uygulama, dans adım formlarını bir müziğin ritmine uygun yapabilme. Çeviklik merdiveni ile çabukluk ve çeviklik uygulamaları yapabilme
4İp atlamanın çabukluk, çeviklik, denge ve koordinasyon geliştirmeye etkisi, atlama ipi çeşitleri, ip atlama teknikleri, bireysel ip ile eşli atlama teknikleri hakkında bilgi, atlama ipi ile yapılan becerilerin diğer sporlarda kullanımının önemi.Bireysel ip atlama, bireysel ip ile eşli atlama tekniklerini uygulama, öğrenilen becerileri birbiri ardınca uygulayabilme.
5Çift ip, ip içinde iplerle ve büyük ip ile atlama hakkında bilgi ve video izleme.Çift ipi çevirme, dönen iplere girme, atlama ve ipten çıkma uygulamaları, ip içinde iplerle atlama, büyük iplerle atlamalar. İp atlama koreografileri oluşturabilme
6Cagling (juggling) hakkında genel bilgi, cagling ve spordaki kullanımı, Caglingin el-göz koordinasyonu ve denge geliştirmeye etkisi hakkında bilgiBasitten karmaşığa doğru tek top ve iki top ile bireysel ve eşli top atıp tutma becerileri, iki ve daha fazla eşle iki ve daha fazla topu sürekli atıp tutma.
7Caglingin sinir kas koordinasyonuna ve diğer spor dallarına etkileri, video izleme ve tartışmaÜç topu iki eli kullanarak düşürmeden atıp-tutabilme, üçten fazla topu iki kişi düşürmeden atıp tutabilme,
8Ara sınav.
9Genel cimnastikte uygulanılan basit akrobasi hareketleri hakkında bilgi, Öne, geriye ve yana takla, köprü yapmayı öğrenme ve öğretmenin uygulaması.
10Aşamalı öğrenme tekniği, beceri öğreniminde yardım teknikleri ve önemi hakkında bilgi.Çember, tek bacakla devir (değirmen), kelebek, köprü, el-baş amudu, eşli amut yapma, öğrenilen hareketlerden cimnastik serileri oluşturabilme.
11İkili ve üçlü eşli becerilerin yapılmasında dikkat edilecek özellikler. Sekiz sayı ile beceri öğreniminin yapılması hakkında bilgi.İkili ve üçlü eşli beceri öğrenimi, eşli becerileri seksiz sayarak uygulama, eşlerle işbirliği yaparak yeni ikili ve üçlü beceriler oluşturabilme.
12Dörtlü, beşli, altılı ve daha fazla eş ile iki ve en çok iki buçuk katlı piramitler oluşturulmada dikkat edilecek özellikler.Dörtlü ve daha fazla eşli ve iki, iki buçuk katlı piramit uygulamaları, sekiz sayı ile piramit oluşturma. Grup elemanları tarafından özgün piramitler yaratma.
13Sabit ya da taşınabilir cimnastik alet ve araçlarını kullanarak eşli hareketler yapma hakkında bilgi. Sabit ve taşınabilir aletlerle eşli hareketler yapma ve yaratma.
14Grup oluşturma, işbirliği yapma, senaryo hazırlama, senaryoya uygun müzik bulma hakkında bilgi ve tartışma.Grup oluşturarak, grup elemanlarınca senaryo hazırlama. Sunum giysilerini birlikte kararlaştırma.
15Grup koreografisinin hazırlanmasında dikkat edilecek özellikler. Final sınavı ve sınav değerlendirme ölçütleri bilgisinin verilmesi. Sınav koreografisi için örnek hazırlık çalışmaları yapma.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şengül E. (1999); Serbest Cimnastik. Bağırgan Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Takım/Grup Çalışması14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr